Zeynep Birge

Zeynep Birge

Öğr. Gör.

Telefon:04762230010

E-mail:zeynep.birge@igdir.edu.tr

Akademik Birim
:
IĞDIR SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm
:
TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ
Anabilim Dalı/Program
:
DİYALİZ PR.
İdari Görevler
:
Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ/HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ/
Yüksek Lisans
:
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ (YL) (TEZLİ)/
Doktora
:
Diller
:
İlgi Alanları
:
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Evaluation of the level of self-efficacy and perception of social support in individuals With type-2 diabetes(Tip 2 diyabetli bireylerde özyeterlilik düzeyinin ve sosyal destek algısının değerlendirilmesi ), 32. AVRUPA HEMŞİRELİK VE SAĞLIK ZİRVESİ/ PARİS KONGRESİ, 26.10.2017
2. An important factor in children’xxs mental health: Mother′s milk(Çocukların ruh sağlığında önemli bir faktör: Anne sütü), 32. AVRUPA HEMŞİRELİK VE SAĞLIK ZİRVESİ/ PARİS KONGRESİ, 26.10.2017
3. Hemodiyaliz Hastalarına Verilen Hemşirelik Eğitiminin Öz bakım Gücü ve Yaşam Kalitelerine Etkisi, 5.ULUSLARARASI 16. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, 05.11.2017
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:
1. Tünelli Kateter İlişkili Enfeksiyon Türleri, Sıklığı, Sonuçları: Tek Merkez Deneyimi, 26. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI,DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 23.10.2016
2. Kateter Bakımını Doğru Kişiye mi Emanet Ediyoruz? Bir Tünelli Kateter İlişkili Enfeksiyon Vakası Olarak Hemşire, 26. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI,DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 23.10.2016
3. Hemodiyaliz Ünitemizde Tedavi Alan Hastaların İlaç Uyumluluğunun Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi, 26. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI,DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, 23.10.2016
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar:
Yazılan ulusal / uluslararası kitaplardaki bölümler:
Diğer Yayınlar:
Yönetilen Doktora Tezleri:
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:
Projeler:
Hakemlikler:
Verilen Dersler:
Ödüller:
Üyelikler:
Harici Tel.
:
04762230010
Dahili Tel.
:
3105
Belgegeçer
:
E-posta
:
zeynep.birge@igdir.edu.tr
Web Site
:
Adres
: