Iğdır Üniversitesi

                           
                                    

 

 

ÖZGEÇMİŞ

Mehmet Hakkı Alma

      

Doğum Tarihi                                     : 10.10.1964

Unvanı                                               : Profesör

Öğrenim Durumu                               : Doktora

Çalıştığı Kurum                                  : Iğdır Üniversitesi Rektörü, 76000, Iğdır, Türkiye

e-mail adres                                       : mhakki.alma@igdir.edu.tr

 

Derece

 

Bölüm

 

Üniversite

 

Yıl

Önlisans

Sınıf Öğretmenliği

Atatürk Üniversitesi

1984

Lisans

Orman Endüstri Mühendisliği

Karadeniz Teknik Üniversitesi

 

1988

Y. Lisans

Orman Biyolojisi ve Ağaç Malzeme Koruma Teknolojisi

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi

1991

Doktora

Odun Bilimi ve Teknolojisi

 

Kyoto Üniversitesi (Japonya)

1996

 

 

Akademik Unvanlar

Arş. Gör. Tarihi                       : 1989

Yardımcı Doçentlik Tarihi       : 1996

Doçentlik Tarihi                        : 1998

Profesörlük Tarihi                    : 2003

 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

 1. Eren Korkmaz. Kresollendirilmiş Fındık Kabuğu-Furfural Esaslı, Formaldehitsiz Bakalit Reçinesi Üretimi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve Mühendisiliği Bölümü Anabilim Dalı.
 1. Arslanyürek Ö., Alma, M. H. Çeşitli Doğal Mineral Katkılı Odun-PVC Kompozitlerin Üretilmesi ve Karekterizasyonu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
 1. Geçim M., Alma, M. H. Organik ve İnorganik Lif Katkılı Yeni Nesil Alçıpan Üretimi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
 1. Sümbül F., Alma, M.H. Osmaniye’de Yetişen Önemli Zeytin türlerine Ait Yapraklardaki   Etken Maddelerin Belirlenmesi ve Antioksidan Özelliklerin Karakterizasyonu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
 1. Ünan N., Alma, M.H. Özütü Alınmış Meyan Kökü Posasının Pirolizinden Elde Edilen Biyo-Yığın Enstrümental Analizi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
 1. Ulgur F., Alma, M.H. Bor Katkılı Lignoselülozik Atıktan Poliüretan Tipi Köpük Üretimi ve Karakterizasyonu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı (İkinci Danışman).
 1. Salan, T., Alma, M. H. Pulper Atıklarının Katalitik Pirolizi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı.
 1. Keskin, H., Alma, M.H. Trabzon ve Çevresinde Yayılış Gösteren Salep Türleri (Orchidaceae) Envanterinin Çıkarılması ve Kimyasal İçeriklerinin Araştırılması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
 1. Derin, N.F., Alma, M. H. Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Essential oil From Aerial Part of İraqian Pictacia Khinjuk, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
 1. Mooner, R.,  Alma, M.H. Survey and Study Wild Mushroom in Duhok Goverment-Iraq, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı.
 1. Aljesri Z., Alma, M. H., A Study On Synergistic Antimicrobial And Antioxidant Activities Of Some Pharmaceutical Oils And Herbal Extracts, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı.
 1. Kanat H.G., Alma, M.H. Çeşitli Lignoselülozik Atıklardan Pleurotus Ostreatus Mantarının Kültürasyonu ve Karakterizasyonu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
 1. Omar H., Alma, M. H., Bioactivity’s assay on extraction of various parts of Quercus infectoria, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı.
 1. Kayfi, S., Alma, M. H. A comparative study of biological activity of Turkish and Iraqian Glycyrrhiza glabra, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı.
 1. Rasul M., Alma, M. H., Antimicrobial and Antioxidant Activity of the root of Salix aegyptiaca L, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı.
 1. Abdalqadir, S., Alma, M. H., Biological activity of the root of Tribulus terrestris grown in north of Iraq, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı.
 1. Farhad L., Alma, M. H., Using Some Industrial Wastes as substrates for Cultivate Oyster Mushroom (Pleurotus ostreatus spp.), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı.
 1. Farhad L., Alma, M. H. Using Some Industrial Wastes as substrates for Cultivate Oyster Mushroom (Pleurotus ostreatus spp.), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı.
 1. Çetinkaya M.Ş., Alma, M. H. Badem Kabuğu ve Çam Fıstığı Kabuğundan Kimyasal Yöntem ile Aktif Karbon Üretilmesi ve Üretilen Aktif Karbonun Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
 1. Karaoğul, E., Alma, M. H. Bazı Meşe (Quercus) Türü Köklerinin Ekstraksiyonu ve HPLC ile Karakterizasyonu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Md., Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.Yüksek  Lisans Tezi. Kahramanmaraş, 2012.
 1. Ragap, B., Alma, M. H. Thermal treatment of several wood species grown in IRAQ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
 1. Mohammed M. Y., Alma, M.H. determination of the best Extraction method of Citrus aurantifulia L. essential oil and its antimicrobial activity, Bioengineering and Science
 1. Göçeri, A., Alma, M.H., Bulgur Suyu Kullanılarak Laktik Asit Üretimi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı.
 1. Alkan, H., Altuntaş E., Alma, M. H. Bazı doğal lifsel artık ve termoplastik esaslı kompozitlerin  karakterizasyonu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Md., Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.Yüksek  Lisans Tezi. Kahramanmaraş.
 1. Altuntaş, E.; Alma, M. H. Borlu fenol formaldehit polimer-odun talaşı kompozitleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Md., Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı. Yüksek  Lisans Tezi. Kahramanmaraş.
 1. Kanat, F.; Acemioglu, B.; Alma, M. H. Borlu polimerlerde adsorpsiyon çalışmaları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Md., Kimya Anabilim dalı, Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş (ikinci danışman).
 1. Dayıoğlu, K., Kanat, M., Alma, M. H. Bazı Bitki Tohumlarından Elde Edilen Ekstraktların  Çam  Kese böceği Larvalarına Karşı Kullanılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Md. Orman Müh. Anabilim dalı, Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş (ikinci danışman).
 1. Ertaş, M. , Usta, M., Alma, M.H. Metilen Mavisi ve Kongo Kırmızısının Lignoselülozik Materyaller Kullanılarak Sulu Çözeltiden Adsorpsiyon Tekniği ile Uzaklaştırılması, KTÜ Fen Bilimleri Enst. (2. Danışman)
 1. Aygan, E.; Kanat M.; Alma, M. H. Bazı Bitkilerden Elde Edilen Uçucu Yağların Çam Keseböceği Thaumetapoea pityocampa Larvalarına etkisi. KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü. Orman Mühendisliği Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş (ikinci danışman).
 1. Ersoy, S.; Gemci, R.; Alma, M. H. Termoset Kaynaklı Kompozit Üretimi, KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü. Textil Mühendisliği Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş (ikinci danışman).
 1. Efe, F. T.; Alma, M. H. Türkiye’de Yetişen Bazı Bitki Türlerine Ait Sakızlardan Elde Edilen Uçucu Yağların Kimyasal Bileşenleri, Antioksidant Ve Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi.
 1. Kara, A. M.; Alma, M. H. Amonyaklı Bakır (ACQ) İle Emprenye  edilen Sarıçam   (Pinus Sylvestris L.) Odununun Karakterizasyonu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Md., Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş.

 

 Doktora Tezleri

 1. Selim Erkoç, Alma M. H. Tekstil artıklarından kompozit malzeme üretimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı.
 1. Hale Solak., Alma M. H. Kurşun İçeren Radyasyon Koruyuculara Alternatif Yüzey Üretimi ve Tasarımı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı.
 1. Mahmut Kılınçkıran. Alma M. H.  Linter artıklarından karbon ve karbon türevlerinin üretimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Malzeme Bilimi ve Mühendsiliği Anabilim Dalı (2. Danışman).
 1. Baran Kalın, Alma M. H. Ligno selülozik ve tekstil artıklarından poliüretan köpük üretimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı (2. Danışman)
 1. Badr I. Alma M. H. Characterization of various Iraqian medicinal plant root extracts and their antifungal activities on the human pathogenic fungi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı.
 1. Göçeri, A., Alma M. H. Çakşır Otu Kök Ekstresi'nin (Ferula Longipedunculata Pesmen) Kastrasyon yapılmış ratlarda oluşturulan veno-okluziv disfonksiyonda Fibrozis üzerine etkisi ve bazı farmakolojik özelliklerinin araştırılması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı.
 1. Khedir, A.M.K., Alma M. H. The Plant Diversity of Sakran Area in Northern Iraq, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilim Dalı.
 1. Kılınçkıran, M., Alma M. H. Asidik Pamuk Linterden Grafit ve Türevllerinin Üretimi ve Karakterizasyonu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,Malzeme Bilimi ve Mühendisliği,
 1. Gürsoy T., Alma M.H.(İkinci Danışman):Solunum tuberossum L. (patates)’den elde edilen poliüretan esaslı izolasyon köpüklerin özelliklerinin araştırılması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizikokimya Anabilim Dalı.
 1. Bekir Canbolat, Alma M. H. (İkinci Danışman). Havaciva Otu Özlü Fonksiyonel Tekstil  Materyali Üretimi ve Karakterizasyonu.
 1. Baran Kalın, Alma M. H. (İkinci Danışman).Protein ve Ligno Selüloz Esaslı Bitki ve Tekstil Atıklarından Rijit Köpük Üretiminin Araştırılması.
 1. Karaoğul E., Alma M. H. Organik ve İnorganik Kaynaklardan Çevre Dostu Biyobozunur Polimer Üretimi ve Karakterizasyonu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü , Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
 1. Narlıoğlu N., Alma M. H. (İkinci Danışman): Kimyasal Olarak Modifiye Edilmiş Odun ve Bileşenlerinden Termoplastik Esaslı Kompozit Üretimi ve Karakterizasyonu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı.
 1. Yeniocak M., Alma, M. H. Doğal Boyalarla Ahşap Boyanması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Md., Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı. Doktora Tezi. Kahramanmaraş,
 1. Meriç H., Alma, M. H. Atık Lignoselülozik Materyalden Karbon Lif Üretimi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Md., Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı. Doktora Tezi. Kahramanmaraş,
 1. Düzkale G., Alma, M. H. Kültür Mantar Üretim Yöntemleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Md., Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı. Doktora Tezi. Kahramanmaraş,
 1. Altuntaş E.; Alma, M. H. Pulperden Ayrılan Doğal ve Sentetik Artıklardan Yeni Nesil Kompozit Malzemelerin Karakterizasyonu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Md., Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı. Doktora Tezi. Kahramanmaraş.
 1. Niumin, N.; Guangjie Z.; Alma, M. H. Mechanisms of Liquefied Wood Based Resin, Beijing University of Forestry Doktora tezi, College of Materials Science and Technology, Beijing Forestry University, Beijing, China
 1. Efe F.T.; Alma, M. H. Yeni doğal izolasyon levhalarının üretimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Md., Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı. Doktora Tezi.
 1. Ertas, M.;  Alma, M. H. Farklı biyokütlenin Pirolizi ve karakterize edilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Md., Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı. Doktora Tezi.
 1. Fidan, S.; Bölek Y.; Alma, M. H. Pamuk şiflerinden poliüretan köpük üretimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Md., Orman Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı. Doktora Tezi. Kahramanmaraş (2. danışman).
 1. Kapudere, İ.; Alma, M. H. Biyomass kaynaklı sıvı yakıtların elde edilmesi ve karakterizasyonu. Yıldız Teknik Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü Md., Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi (2. danışman).

 

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)

 1. Alma, M.H., T. Salan, and A. Temiz, (2016). A Novel Approach for the Liquefaction of Wood Powder: Usage of Pyrolytic Bio-Oil as a Reaction Medium. International Journal of Energy Research, 40, (14): 1986–2001.
 1. Ertas, M., Alma M.H. (2016). Evaluation of influence of two different catalysts on the pyrolysis of laurel (Laurus nobilis L.) extraction residues. Energy Sources Part A-Recovery Utilization and Environmental Effects, 38(3), 384-390.
 1. Karaogul, E, Parlar, P, Parlar, H, Alma, MH (2016). Enrichment of the Glycyrrhizic Acid from Licorice Roots (Glycyrrhiza glabra L.) by Isoelectric Focused Adsorptive Bubble Chromatography. Journal of Analytical Methods in Chemistry, 2016, Article ID 7201740, 1-5.
 1. Karaogul, E., Kirecci, E., Alma M.H. (2016). Determination of Phenolic Compounds from Turkish Kermes Oak (Quercus coccifera L.) Roots by High Performance Liquid Chromatography; Its Antimicrobial Activities. Feb-Fresenius Environmental Bulletin, 25 (7): 2356-2363.
 1. Cheng, Y., Zhao, P. X., Alma M.H., Sun, D. F., Li, R., & Jiang, J. X. (2016). Improvement of Direct Liquefaction of Technical Alkaline Lignin Pretreated By Alkaline Hydrogen Peroxide. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 122, 277-281.
 1. Cheng, Y., Zhou, Z., Alma M.H., Sun, D., Zhang, W., & Jiang, J. (2016). Direct Liquefaction of Alkali Lignin in Methanol and Water Mixture for the Production of Oligomeric Phenols and Aromatic Ethers. Journal of Biobased Materials and Bioenergy, 10(1), 76-80.
 1. Tufan, M.,Akbaş, S., Güleç, T.,Taşçıoğlu, C., Alma, MH., (2015) Mechanical, Thermal, Morphological Properties And Decay Resistance Of Filled Hazelnut Husk Polymer Composites, Maderas. Ciencia y tecnología17(4): 865 – 874.
 1. Ozen, E., Yeniocak, M., Goktas, O., Alma, M.H., and Yilmaz, F.        2014. Antimicrobial and antifungal properties of madder root (Rubia tinctorum) colorant used as an environmentally-friendly wood preservative, BioResources 9(2), 1998-2009.
 1. Efe, FT Alma, MH, 2014. Investigating Some Physical Properties of Composite Board, Produced from Sunflower Stalks, Designed Horizontally, Ekoloji, 23 (90): 40-48.
 1. Ilcim, A., Alma, MH., Karaogul, E.,2014. Investgation of volatile constituents in Stachys amanica PH Davis and Stachys petrokosmos Rech. fil. collected in different regions of TurkeyJournal Of Essential Oil Bearing Plants 17, 49-55.
 1. Acemoglu, B., Ertas, M., Alma, MH., Usta, M. 2014. Investigation of the adsorption kinetics of methylene blue onto cotton wastes. Turkish Journal of Chemistry, 38, 454-469.
 1. Yenocak, M., Goktas, O., Erdil, YZ., Ozen, E., Alma, MH. 2014         Investigating the use of vine pruning stalks (Vitis Vinifera l. CV. Sultani) as raw material for particleboard manufacturing, Wood Research, 59, 167-176.     .
 1. Ertas, M., Fidan, MS., Alma, MH. 2014 Preparation and characterization of biodegradable rigid polyurethane foams from the liquefied eucalyptus and pine woods Wood Research, 59, 97-108.
 1. Ali Temiz, Selcuk Akbas, Nasko Terziev, Dmitri Panov, M. Hakkı Alma, Salih Parlak (2013): Physical, Chemical, Mechanical and Biological Properties of Wood Treated with Bio-oil obtained from Giant cane (Arundo donax) Pyrolysis. Bioresources,
 1. Bilir M. H., Sakalar N., Acemioglu B., Baran E., Alma M. H. (2013): Sorption of Remazol Brilliant Blue R onto Polyurethane-Type Foam Prepared from Peanut Shell, Journal of Applied Polymer Science manuscript, Article first published online: 1 JUN 2012,DOI: 10.1002/app.37614., A, 4195–5110.
 1. Gunes, Mahit; Alma, M. H. (2012): Distillation of essential oil and simulation of electromagnetic power distribution in a microwave oven, International Journal Of Microwave And Wireless Technologies  Volume: 4   Issue: 5   Pages: 545- 51,   DOI: 10.1017/S1759078712000396
 1. Alma M. H., Karaoğul E. Ertaş M., Altuntaş E., Karaman Ş. and Dıraz E. (2012): Chemical Composition of Seed Oil From Turkish Prunus Mahaleb L., Analytical Chemistry Letters, 2 (3) 2012 pp 182 – 185.
 1. Niu, M., Zhao, G.-J., and Alma, M. H. (2011). "Thermogravimetric studies on condensed wood residues in polyhydric alcohols liquefaction," BioRes. 6(1), 615-630.
 1. Samil A., Acemioglu B., Gültekin g. and Alma M. H. (2011): Removal of Remazol Orange RGB from Aqueous Solution by Peanut Shell, Asian Journal of Chemistry; 23,3, 224-3230.
 1. Niu, M., Zhao, G.-J., and Alma, M. H. (2011): FT-IR and TGA STUDIES ON LİQUEFIED WOOD products in the condensation reaction process. Wood Research vol. 56 no:2; 2011.
 1. Niu, M., Zhao, G.-J., and Alma, M. H. (2011): FT-IR and TGA STUDIES ON LİQUEFIED WOOD products in the condensation reaction process. Wood Research vol. 56 no:2; 2011.
 1. Fidan, M.S., Alma, M.H. and Bektas, I. (2010). Liquefaction of Cotton Stalks (Gossypium hirsutum L.) with Phenol. Wood Research, 55 (2), p. 71-80.
 1. Ertas M.; Alma, M. H. (2010): Slow pyrolysis of chinaberry (Melia azedarach L.) seeds: Part I. The influence of pyrolysis parameters on the product yields Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 26(2): 143-154.
 1. Ertas M.; Alma, M. H. (2010) Slow pyrolysis of chinaberry (Melia azedarach L.) seeds: Characterization of biooils and bio-chars. Future Energy Sources 2 (3-4) 149.
 1. Arpa, O.; Yumrutaş, R.; Alma, M.H. (2010): Effects of turpentine and gasoline-like fuel obtained from waste lubrication oil on engine performance and exhaust emission. Energy, 35(9),3603-3613.
 1. Ertas, M.; Acemioglu, B.; Alma, M.H.; Usta, M. (2010): Removal of methylene blue from aqueous solution using cotton stalk, cotton waste and cotton dust.  Journal of Hazardous Materials 183,421–427.
 1. Sakalar, N.; Bilir, H.M.; Acemioglu, B.; Alma, M.H. (2010):  Adsorption of Basic Red 2 onto Peanut Shell:Batch and Column Studies Asian Journal of Chemistry, 22 (7), 5649-5662.
 1. Kanat, M.; Alma, M.H.; Sivrikaya, F. (2010): The effect of Viscum album L. on annual diameter increment of Pinus nigra Arn. African Journal of Agricultural Research, 5 (2), 166-171, 18.
 1. Duman, A.D.; Telci, İ.; Dayisoylu, S.K.; Digrak, M.; Demirtas, İ.; Alma M.H. (2010): Evaluation of Bioactivity of Linalool-rich Essential Oils from Ocimum basilucum and Coriandrum sativum Varieties. Natural Product comm. 5 (6), 969 – 974.
 1. Temiz, A.; Alma, M.H.; Terziev,M. (2010): Sabrina Palanti, Elisabetta Feci.2010. “Efficiency of bio-oil against wood destroying organisms. Journal of Bio-based Materials and Bioenergy 4, 1-7.
 1. Ertas, M.; Alma, M.H. (2010): Pyrolysis of laurel (Laurus nobilis L.) extraction residues in a fixed-bed reactor: Characterization of bio-oil and bio-char. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. 88: 22-29.
 1. Acemioğlu, B., Kertmen, M.; Diğrak, M.; Alma, M.H. (2010): Use of Aspergillus wentii for biosorption of methylene blue from aqueous solution. African Journal of Biotechnology Vol. 9(6), pp. 874-881.
 1. Tutus A.; Comlekcioglu, N.; Karaman, S.; Alma, M.H. (2010): Chemical Composition and Fiber Properties of Crambe orientalis and Crambe tataria. International Journal Of Agriculture & Biology, 12, 2, 286-290.
 1. Gunes, M.; Alma, M.H.  (2010): Distillation of Essential Oil from Leaves of Eucalyptus Camaldulensis by Using Microwave. Instrumentation & Measurement. 59, 8, 2243-2245.
 1. Çavdar, A.D.; Ertas, M.; Kalaycıoglu, H.; Alma, M.H. (2010): Some properties of thin medium density fiberboard panels treated with sunflower waste oil vapor Materials and Design. 3 (5), 2561-2567.
 1. Acemioglu,B.; Kertmen, M.; Digrak,M.; Alma, M.H.; Temiz, F. (2010): Biosorption of Crystal Violet onto Aspergillus wentii From Aqueous Solution. Asian Journal of Chemistry  Vol. 22, No. 2, 1394-1402.
 1. Korkut, S.; Alma, M.H.; Elyildirim, Y.E.; (2009):  The effects of heat treatment on physical and technological properties and surface roughness of European Hophornbeam (Ostrya carpinifolia Scop.) wood. African Journal of Biotechnology Vol. 8 (20), pp. 5316-5327.
 1. Dayisoylu, K.S.; Alma, M.H. (2009): Chemical analysis of essential oils from cone’s rosin of Cilician fir (Abies cilicica subsp. cilicica) African Journal of Biotechnology Vol. 8 (15), pp. 3502-3505.
 1. Dayisoylu, K.S.; Duman, A.D.; Alma, M.H.; Digrak, M. (2009): Antimicrobial activity of the essential oils of rosin from cones of Abies cilicica subsp. Cilicica. African Journal of Biotechnology Vol. 8 (19), pp. 5021-5024.
 1. Goktas, O.; Özen, E.;  Baysal, E.; Mammadov, R.; Sönmez, A.; Alma, M.h. (2009):. Determination of color stability of an environmentally-friendly wood stain from saffron (Croccus sativus L.) Exracts under Uv exposure, Wood Research, 54 (4): 111-118.
 1. Goktas, O.; Özen, E.;  Baysal, E.; Mammadov, R.; Sönmez, A.; Alma, M.h. (2009): Color Stability of Wood Treated wıth Madder Root (Rubia tinctoria L.). Wood research 54 (1): 37-41.
 1. Çınar, Ö.; Alma, M. H. (2008): Environmental Assessment of olive oil production olive oil mill wastes and their disposal. Acta Hort. (ISHS), 791: 645 - 649.
 1. Gunes, M.; Alma, M.H. (2008): The Effects Of Microwave Irradiation Power On The Chemical Composition Of Essential Oil From The Leaves Of Turkish Bay Laurel Journal Of Electromagnetic Waves and Applications, 22, No. 16, Page 2205-2216.
 1. Alma, M.H. (2008): Determination of The Biodegradation of  Phenolated wood-Based Molding materials By Strength Loss method. Holz Roh Werkst, 66, 237-239.
 1. Yumrutas, R.; Alma, M.H.; Ozcan, H.; Kaşka, Ö. (2008): Investigation of purified sulfate turpentine on engine performance and exhaust emission. Fuel 87, 252–259
 1. Alma,M.H.; Ertaş, M.; Nitz, S.; Kollmannsberger,H. (2007): Research On Essential Oil Content And Chemical Composition Of Turkish Clove (Syzygium aromaticum L.) Bioresources 2(2), 265-269.
 1. Alma, M. H. (2007): A Research On Determination Of Optimum Molding Conditions For Makıng Phenolated Wood-Based Molding Materials, Wood Research. 52 (2): 89-98.
 1. Alma, M.H.; Basturk, M. A.  (2006): Liquefaction of grapevine cane (Vitis vinisera L.) Wastes and its application to phenol-formaldeyde type adhesive”. Ind. Crop. Prod. 24,171-176.
 1. Kara A.; Acemioglu, B.; Alma M. H. (2005): Adsorption of Cr(3), Ni(2), Zn(2), Co(2) Ions on the phenolated wood resin. J. Appl. Polym. Sci. 101, 2838–2846.
 1. Isıkber A. A.; Alma M. H.; Kanat M.; Karcı, A. (2005): Fumigant Toxicity of Essential Oils from Laurus nobilis and Rosmarinus officinalis against All Life Stages of Tribolium confusum'   Phytoparasıtıca , 34 (2), 2006.
 1. Gündogan, R.; Bektaş I., Alma, M. H.; Yuksel, A. (2005): Relatrionship between site index and some physical properties of Calabrian pine. Forest Product. J. 55: 45-48.
 1. Kaplan, C.; Alma M.H.; Çetinkaya, M.; Karaosmanoğlu F.; Tutuş A. (2005): Engine Performance and Exhaust Emission Tests of Sulfate Turpentine and No:2 Diesel Fuel Blend. Petroleum Sci. Eng. 23 1333-1339.
 1. Alma M. H.; Kaya, I.; Acemioğlu B. (2005): Investigation of Thermal Behavior of Phenol-Wood Condensation Product, J. Polym. Eng. 25 (2): 165-173.
 1. Tutus, A.; Alma, M. H.; Bektas, I.(2005): The Effect of Service Age On Various Chemical Properties of Scots Pine And Crimean Juniper Wood Used Indoor Constructions. Wood Research 49(4): 25-31.
 1. Kanat M.; Sivrikaya, F.; Alma, M. H. (2005): Effect of defoliation by Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lepidoptera: Thaumetopoeidae) on annual diameter increment of Pinus brutia Ten. in Turkey. Annal Forestry Sci. 62: 91–94.
 1. Mutlu, I.; Alma, M. H.; Basturk, M. A.; Oner C. (2005): Preparation and characterization of brake linings from modified tannin-phenol formaldehyde resin and asbestos-free fillers J. Mat. Sci. Lett. 40: 3003-3005.
 1. Alma, M. H.; Kalaycıoğlu H.; Bektas, I.; Tutus, A. (2005):  Properties of cotton carpel-based particleboards. Ind. Crop. Prod. 22, 141-149.
 1. Bektaş, İ.; Alma, M.H. (2005): Some Mechanical ve Physical Properties of manure-treated black walnut wood (Juglans nigra L.) Wood Research 51, 21-30.
 1. Samil, A.; Alma, M. H.; Acemioğlu, B. (2005): Dissolution of Condensed Tannin with Phenol:  Optimum Reaction Parameters and Some Flow Properties. J. Appl. Polym. Sci. 98, 2450–2453.
 1. Yilmaz, N.; Alma, M.H.; Nitz, S.; Kollmannsberger, H.; Efe F.T. (2005): Chemical Composition of the Essential Oils from Oleoresin on Cones of Cedrus libani. Asian Journal of Chemistry,17(4): 2300-2306.
 1. Bektas, I.; Alma, M. H.;, As, N. (2004): The Effect of 120 Years of Service On Various Physical And Mechanical Properties of Scots Pine Wood Used As Roof Beam, Wood Research 50(1): 27-32.
 1. Acemioğlu, B.; Alma, M. H. (2004): Sorption of copper (II) ions by pine sawdust. Holz Roh Werkst 62:268–272.
 1. Acemioğlu, B.; Alma, M.H.; Demirkıran, A. (2004): Removal of Zn(II) and Pb(II) Ions by Calabrian pine barks, J. Chem. Soc. Pak. 26: 82-89.
 1. Alma, M. H.; Nitz, S.; Kollmannsberger, H.; Digrak M.; Efe F. T.;Yılmaz, N. (2004): Chemical Composition and antimicrobial activity of the essential oils from the gum of Turkish Pistachia (P. Vera L.). J. Agr. Food. Chem. 52: 3911-3914.
 1. Acemioğlu, B.; Alma M.H. (2004): Removal of Cu(II) from Aqueous solution by Calabrian pine bark wastes Fresenius Environmental Bulletin 7: 585-590.
 1. Bektas, I.; Alma M.H.; Göker, Y.; As N.; Erdas, O. (2004): The Effect Of 180 Years Of Service On Various Phsical And Mechanical Properties Of Crimean Juniper Wood Used As Beam İn Buildings. Forest Prod. J. 54: 217-219.
 1. Alma, M. H.; Mavi, M.; Yıldırım, A.; Dığrak M.; Hirata T. (2004): Screening Chemical Composition And İn Vitro Antioxidant And Antimicrobial Activities of The Essential Oils From Origanum Syriacum L. Growing in Turkey. Biol. Pharm. Bull. 26: 1725-1729.
 1. Gündoğan, R.; Acemioglu, B.; Alma, M H. (2004): Copper (II) Adsorption From Aqueous Solution By Herbaceous Peat, Journal of Colloid and Interface Science, 269: 3030-309.
 1. Kanat, M.; Alma, M. H. (2003): Insecticidal Effects Of Essential Oils From Various Plants Against Larvae of Pine Processionary Moth (Thaumetopoea pityocampa) (lepidoptera: Thaumetopodiae), Pest Manag. Sci. 60: 171-177.
 1. Alma M. H.; Acemioğlu, B. (2003): A Kinetic Study of Sulfuric-Acid-Catalyzed Liquefaction of Wood into Phenol Chemical Engineering Communications . 191: 969-980.
 1. Acemioğlu B.; Şamil A.; Alma, M. H. (2003): Copper (II) Removal from Aqueous Solutıon by Organosolv Lignin and Its Recovery, J. Appl. Polym. Sci. 89: 1537-1541.
 1. Alma, M.H.; Basturk M. A.; Dıgrak M. (2003): New Polyurethane-Type Rigid Foams From Liquified Wood Powders Journal of Materıals Scıence Letters 22, 1225 –1228.
 1. Bektas I.; Alma, M. H.; Goker Y.; Yuksel A.; Gundogan, R. (2003): Influence of site on sapwood and heartwood ratios of Turkish calabrian pine, Forest Prod. J. 53 (4): 48-50.
 1. Bektaş, I; Alma M. H.; As, N.; Gundoğan R. (2003): Relationship Between Site İndex And Several Mechanical Properties Of Turkish Calabrian pine (Pinus brutia Ten.), Forest product Journal, 53 (2) 27-31.
 1. Dıgrak, M.; Bagcı, E.; Alma, M.H. (2002): Antibiotic Action Of Seed Lipids From Five Tree Species Grown İn Turkey. Pharmaceutical Biology. 40,6, 425-428.
 1. Alma, M. H.; Kelley S. S. (2002): Application of Pyrolysis Molecular Beam Spectrometry for Characterization of Bark Phenolysis Products, Biomass & Bioenergy, 22, 411-419.
 1. Acemioğlu, B.; Alma, M. H. (2002): Kinetics of Wood Phenolysis in the presence of HCl as catalyst, Journal of Applied Polymer Science  85, 1098-1103.
 1. Acemioğlu, B.; Alma, M. H. (2001): Equilibrium Studies on the Adsorption of Cu(II) from Aqueous Solution onto Cellulose, Journal of Colloid and Interface Science, 243, 81-84.
 1. Alma, M. H. (2001): Crystallinity of Cellulose Residue Remaining after the Phenolation of Cellulose, Holz Roh- and Werkstoff, 59, 363.
 1. Alma, M.H.; Baştürk M. A. (2001): Co-condensation of NaOH-catalyzemind Liquefied Wood Wastes, Phenol and Formaldehyde for Production of Resol-type Adhesives, Ind. Eng. and Chemistry Res. 40, 5036-5038.
 1. Alma, M. H.;Maldas, N.;Shiraishi, N. (2001): Resinification of NaOH-Catalyzed Phenolated Wood-Phenol Mixture With Formalin For Making Molding Materials, Journal of Adhesion Science and Technology 16 (8): 1141-1153.
 1. Bektaş, I.; Alma M. H.; As, N.(2001): Determination of Brinell and janka Hardness of Esatern Beech  and Relationship Between Two Hardness, Forest product Journal, 51 (11/12): 84-88.
 1. Dığrak, M.; Alma M. H.; İlçim A., (2001): Antibacterial Activities and Antifungal Activities of Turkish Medicinal Plants.  Pharmacetucial Biology 39(5): 346-350.
 1. Alma, M.H.; Dığrak, M.; Bektaş, I. (2000): Deterioration of Wood-based Molding Materials by Using Several Fungi, Journal of Material Science Letters 19(4), 1267-1260.
 1. Alma, M.H.; S. S.Kelley (2000): Conversion of the Barks of Several Tree Species into Bakelite-like Thermosetting Materials by their Phenolysis, Journal of Polymer Engineering, 20(5), 365-379.
 1. Alma, M.H.; S.S.Kelley (2000): Thermal Stability of Novolak type Resins Made by Condensation of Bark and Phenol, Polymer Degradation and Stability Journal, 68 (3), 413-418.
 1. Alma, M.H.; Kelley S. S. (2000): Tensile Properties of Molding materials Obtained by the Condensation of Various Tree barks and phenol by Using Sulfuric Acid as a catalyst, Journal of Material Science , 19 (17), 1517-1520.
 1. Dığrak, M.; Ilçim A.; Alma M. H. (1999): Antimicrobial activities of Several parts of Pinus brutia, Juniperus oxycedrus, Abies cilicia, Cedrus libani and pinus nigra, Phytotherapy Research, 13, 584-587.
 1. Dığrak, M.; Alma, M. H.; İlçim A.; Şen S. (1999): Antibacterial and Antifungal effects of Various Commercial Plant Extracts, Pharmacetucial Biology 37, 216-220.
 1. Alma, M. H.; Shiraishi, N. (1998): Novolak-Resin Type Moldings from Phenolated Wood Prepared in the Presence of Sulfuric Acid as a Catalyst, Journal of Polymer Engineering, 18, 197-220.
 1. Alma, M. H.; Yoshioka, M.; Yao, Y.; Shiraishi, N. (1998): Preparation of Sulfuric Acid-Catalyzed Phenolated Wood Resin, Wood Sci. Technol, 32, 297-308.
 1. Alma, M. H.; Shiraishi, N. (1998): Preparation of Polyurethane-like Foams from NaOH-catalyzed Liquefied Wood, Holz  als Roh- and Werkstoff,  56, 245-246.
 1. Alma, M. H.; Maldas, D.; Shiraishi, N. (1998): Liquefaction of Several Biomass Wastes into Phenol in the Presence of Various Alkalis and Metallic Salts as Catalysts, Journal of Polymer Engineering, 18, 161-178.
 1. Alma, M. H. (1997): The Use of Wheat Straw-Phenol Condensation Products as Molded Materials, Journal of Polymer Engineering, 17 (4), 311-322.
 1. Alma, M. H.; Yoshioka, M.; Yao, Y.; Shiraishi, N. (1996): Phenolation of Wood Using Oxalic Acid as a Catalyst. Effects of Temperature and Hydrochloric Acid Addition, J. Appl. Poly. Sci., 61(4), 675-683.
 1. Alma, M. H.; Yoshioka, M.; Yao, Y.; Shiraishi, N. (1996): The Preparation and Flow Properties of HCl-catalyzed Phenolated Wood and Its Blends with Commercial Novolak Resin, Holzforshung, 50(1), 85-90.
 1. Alma, M. H.; Yoshioka, M.; Yao, Y.; Shiraishi, N. (1996): Preparation and Characterization of the Phenolated Wood Using Hydrochloric Acid (HCl) as a Catalyst,Wood Sci. Technol , 30(1), 39-47.
 1. Alma, M. H.; Hafızoğlu, H.; Maldas, D. (1996):  Dimensional Stability of Several  Wood Species Treated with Vinyl Monomers and Polyethylene Glycol-1000, Intern. J. Polymeric Mater, 32, 93-99.
 1. Alma M. H.; Yoshioka, M.; Yao, Y.; Shiraishi, N. (1995): Preparation of Oxalic Acid-Catalyzed Resinified Phenloated Wood and Its Characterization, Mokuzai Gakkaishi, 41(12), 1122-1131.
 1. Alma, M. H.; Yoshioka, M.; Yao, Y.; Shiraishi, N. (1995): Some Characterizations of Hydrochloric Acid Catalyzed Phenolated Wood-Based Materials, Mokuzai  Gakkaishi, 41(8), 741-748.
 1. Alma, M. H.; Maldas, D.; Hafızoğlu, H. (1995): Water Repellency of Several Wood Species Impregnated with Vinyl Monomers, Intern. J. Polymeric Mater, 30, 159- 165.
 1. Alma, M. H.; Yoshioka, M.; Shiraishi, N. (1994): New Novolak-Resin Type Molding Materials from Phenolated Wood Using Hydrochloric Acid, Holz Roh- and Werkstoff, 52(1), 38.
 1. Hazer, B.; Örs, Y.; Alma, M. H. (1993): Improvement of Wood Properties by Impregnation with Macromonomeric Initiators (Macroinimers), J. Apply. Polym. Sci., 47, 1097-1103.

 

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Alma M. H.; Dıgrak M. (2002): The hygiene of Laminated MDF used as Flour parquet, Journal of the Instıtute of Wood Science,16(2) 110-112.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Salan, T., Alma M.H., Yeniocak, M., (2016). Non-wood Forest Products for the Production of Industrial Chemicals and Materials, European Non-Wood Forest Products (NWFPs) Network COST Action FP1203 4th Workshop and 5th Management Committee Meeting, February 17-19, 2016. Titanic Beach Lara Hotel, Antalya, Turkey.
 1. Aljesri Z., Salan T., Alma M.H., Karaoğul E., (2016). A Study on the Synergistic Antioxidant Activities of Some Pharmaceutical Oils and Herbal Extracts, European Non-Wood Forest Products (NWFPs) Network COST Action FP1203 4th Workshop and 5th Management Committee Meeting, February 17 – 19, 2016. Titanic Beach Lara Hotel, Antalya, Turkey.
 1. Deniz, İ., Alma M.H., Karaoğul E., (2016). The Overview to Status of Turkey’s Non-Wood Forest Products, European Non-Wood Forest Products (NWFPs) Network COST Action FP1203 4th Workshop and 5th Management Committee Meeting, February 17 – 19, 2016. Titanic Beach Lara Hotel, Antalya, Turkey.
 1. Sertkaya, İ., Güney, I.H., Kolcu, A., Bakir, B., Alma M.H.,(2016). The Planning and Inventory Study on Non-Wood Forest Products, European Non-Wood Forest Products (NWFPs) Network COST Action FP1203 4th Workshop and 5th Management Committee Meeting, February 17 – 19, 2016. Titanic Beach Lara Hotel, Antalya, Turkey.
 1. Karaogul, E, Alma M.H., (2016). Phenolic Compounds of Quercus infectoria O. Roots by High Performance Liquid Chromatograph (HPLC), European Non-Wood Forest Products (NWFPs) Network COST Action FP1203 4th Workshop and 5th Management Committee Meeting, February 17 – 19, 2016. Titanic Beach Lara Hotel, Antalya, Turkey.
 1. Altuntaş E., Koca, N. Zülkadir, A, Alma M.H., (2016). The Review: Content and Health Effects of Inonotus Obliquus, European Non-Wood Forest Products (NWFPs) Network COST Action FP1203 4th Workshop and 5th Management Committee Meeting, February 17 – 19, 2016. Titanic Beach Lara Hotel, Antalya, Turkey.
 1. Narlıoğlu N., Çetin N.S., Alma M.H., (2016). Effects on Some Physical Properties of Wood Plastic Composites of Anatolian Black Pine Wood Bark Flour, European Non-Wood Forest Products (NWFPs) Network COST Action FP1203 4th Workshop and 5th Management Committee Meeting, February 17 – 19, 2016. Titanic Beach Lara Hotel, Antalya, Turkey.
 1. Galalaey A.M.K, Fisal, D.N., İsmael, B.Q., Alma M.H., (2016). Traditional Uses of Some Medicinal Plants in Erbil (Northern Iraq), European Non-Wood Forest Products (NWFPs) Network COST Action FP1203 4th Workshop and 5th Management Committee Meeting, February 17 – 19, 2016. Titanic Beach Lara Hotel, Antalya, Turkey.
 1. Tiyek, İ., Yazici, M., Alma M.H., Ersoy, M.S., Karataş, Ş., Yıldırım, B., Dönmez, U., Salan, T., (2016). Fosfor/Poliakrilonitril Bikomponent Nanolif Yüzeyler, UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe 8. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Zirvesi, 12-13 Mayıs 2016, Bursa.
 1. Akbas, S., Temiz, A, Terziev, N., Alma M.H., Palanti, S., Feci, E., Effects of Bio-oil Obtained from Laurel (Laurus nobilis) Residues on Biological, Physical, and Mechanical Properties of Treated Wood, 47th Annual Meeting of the International Research Group on Wood Protection, 15-19 May, 2016, Lisbon, Portugal (Tam metin sözlü).
 1. Salan, T., Alma M.H., (2016) A Preliminary Study on the Delignification of the Wood Blocks via Microwave Assisted Atmospheric Organosolv Method for the Production of Hemicellulosic Scaffolds, COST Action FP1407 2nd Conference on Innovative Production Technologies and Increased Wood Products Recycling And Reuse, 29 – 30th September 2016, Brno, Czech Republic.
 1. Alma M.H., Salan, T., (2016) Phenolation of Wood and Its Applications for the Production of Engineered Polymeric Materials, COST Action FP1407 2nd Conference on Innovative production technologies and increased wood products recycling and reuse, 29 – 30th September 2016, Brno, Czech Republic.
 1. Alma M.H., Salan, T., (2016) A Review On New Generation Fuel From Pine Turpentine, IX Baku International Mammadaliyev Petrochemistry Conference, 4-5 October 2016, Baku, Azerbaijan.
 1. Alma M.H., Salan, T., (2016) Green Engineering Polymers from Phenolated Biomass, Regional Conference on The Role of Sciences in the Green Development, 7-8 September 2016, Ulaanbaatar, Mongolia.
 1. Salan T., Alma M.H., Ünan N., (2016). Pyrolysis of Licorice (Glycyrrhiza glabra L.) Root Maceration Wastes, 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, October 26-30, 2016, Skopje, Macedonia.
 1. Çetinkaya, M.Ş., Salan T., Alma M.H., (2016). Effect of Different Chemical Activating Agent on the Properties of Activated Carbons from the Almond Shell, 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, October 26-30, 2016, Skopje, Macedonia.
 1. Korkmaz, E., Alma M.H., Salan T., Karaoğul E., (2016). Microwave Liquefaction of Hazelnut Shell Using a Novel Liquefying Agent, 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, October 26-30, 2016, Skopje, Macedonia.
 1. Geçim, M., Salan T., Alma M.H., Karaoğul E. (2016). Using Acacia Gum as a Foaming Agent in Gypsum Board Production, 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, October 26-30, 2016, Skopje, Macedonia.
 1. Karaogul, E., Alma M.H., (2016). Analaysis of Some Phenolic Compounds from Quercus coccifera L. Roots by Accelerated Solvent Extraction (ASE), 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, October 26-30, 2016, Skopje, Macedonia.
 1. Alma M.H., Ilcım, A., Efe, F.T. (2016). Chemical Composition of Essential Oil from Nepeta concolor Boiss.& Heldr. Grown in Kahramanmaraş Province-Turkey, 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, October 26-30, 2016, Skopje, Macedonia.
 1. Abbasov, V.M., Aliyeva, L.I., Alma M. H., Nuriyev, L.H., Afandiyeva, L.M. (2016). Liquid-Phase Oxidation Of Naphthene-Paraffinic Hydrocarbons Of Petroleum In The Catalytic Presence Of Nanostructured Graphene, IX International Conference Fullerenes And Nanostructures In Condensed Matter, 6-9 September 2016, Minsk, Belarus.
 1. Alma M.H., Karaoğul E., Sümbül F. (2016). Non-Wood Forest Products Potential in Turkey, International symposium in Ait Melloul Campus-Ibn Zohr University Agadir, FasOn Forest areas and peri-urban forests "Dynamics and challenges" 3, 4 and 5 November 2016, Fas.
 1. Tiyek, İ., Yazici, M., Alma M.H., Salan, T., Yıldırım, B. (2016). Production And Thermal Characterization Of Reduced Graphene Oxide Doped Poly (Acrylonitrile-Vinyl Acetate) Nanofibers, 3rd Emerging 2D Materials&Graphene Conference from Laboratory to Industry, 20-21 October 2016, İstanbul.
 1. Altuntaş E., Köse H., Alma M.H., (2016) Atık Kağıt Fabrikası Liflerinin Ve Atık Çamurunun Lif Çimento Levha Üretiminde Değerlendirilmesi 4017 Scıence and Engıneerıng Congress Çukurova Unıversıty, Congress Center, October 26-28, 2016 Adana / Turkey
 1. Gürsoy T., Alma M.H., Karaoğul E., Altuntaş E., (2016),  Synthesis and Characterization of Potato-Based Polyols  2737 Scıence and Engıneerıng Congress Çukurova Unıversıty, Congress Center, October 26-28, 2016 Adana / Turkey
 1. Gürsoy T., Karaoğul E., Altuntaş E., Alma M.H., (2016), To Product Natural Composite Materials İnvestigation of Liquefaction Reaction of Starch Based Potato and Lignin Based Barley Straw With Electric Energy 2746 Science and Engineering Congress Çukurova Universıty, Congress Center, October 26-28, 2016 Adana / Turkey
 1. Gürsoy T., Alma M.H., (2016) Comparıson of Propertıes of Barley Straw and Potato Based Polyurethane Foams International Engineering, Science and Education Conference (INESEC) December 1 - 3, 2016 in Diyarbakır/Turkey.
 1. Gürsoy T., Alma M.H., (2016)) Water Absorption and Biodegradatıon Propertıes of Potato-Based Polyurethane Foams International Engineering, Science and Education Conference (INESEC), December 1 - 3, 2016 in Diyarbakır/Turkey.
 1. Gürsoy, T., Gür A., Alma M.H., Altuntaş E., Karaoğul E., (2016).The Some of Physical, Chemical and Mechanical Properties of Polyurethane Foams-contained Potato Crust Wastes Polyol, MACRO 2016-46th IUPAC World Polymer Congres, July 17-21, 2016 - Istanbul / Turkey
 1. Gürsoy, T., Gür A., Alma M.H., Altuntaş E., Karaoğul E., (2016). The Some of Physical and Termal Properties of Polyurethane Foams-contained Potato Crust Wastes Polyol, MACRO 2016-46th IUPAC World Polymer Congres, July 17-21, 2016 - Istanbul / Turkey
 1. Ersoy, M.S., Dönmez, U., Yildiz, K., Salan, T., Yazici, M., Tiyek, İ., Alma, M.H., (2015) Graphene Applied Textile Materials For Wearable E-Textiles, 5th International Istanbul Textile Congress 2015: Innovative Technologies “Inspire to Innovate”  September 11th -12th 2015 Istanbul, Turkey.
 1. Mohammed, M.Y., Salan, T., Karaoğul, E., Alma, M.H.,(2015) Anti-Microbial Activity of Volatile Oils Extracted From Citrus Aurantifolia L. On Several Microorganisms. 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 27 October and 01 November 2015 in Bosnia and Herzegovina (Sarajevo).
 1. Karaogul E., Alma M.H. Çiçek Ö., Altuntaş E. (2015) Chemical Compositions of Fatty Acid Obtained from Seeds of Silybum marianum L. Gaertn (Thistle) By Using Cold Press, 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 27 October and 01 November 2015 in Bosnia and Herzegovina (Sarajevo).
 1. Yazici, M., Tiyek, İ., Alma, M.H., Dönmez, U., Yıldırım, B., Karteri, İ., Salan, T., Uruşu, S., Karataş, Ş., Ersoy, S., (2015) Characterisation of Graphene Oxide/ Poly(Acrylonitrile-Vinyl Acetate) Nanocomposites Produced by Electrospining Method. 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 27 October and 01 November 2015 in Bosnia and Herzegovina (Sarajevo).
 1. Narlıoğlu, N., Karaoğul, E., Alma, MH. (2015) Chemical Characterization of Humic Substances Added Wood Plastic Composites,1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 27 October and 01 November 2015 in Bosnia and Herzegovina (Sarajevo).
 1. Altuntaş, E.,Karaoğul, E., Çelik, B., Alma, MH. (2015) GC/MS Analysis of Essentıal Oil of Salvia Frutıcosa M. and Sideritis Perfoliata L., 1st International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies, 27 October and 01 November 2015 in Bosnia and Herzegovina (Sarajevo).
 1. Alma, M.H.,Karaoğul, E., Ulgur, F., Altuntaş, E., Salan, T., (2015) The effects of various boron compounds on flame resistance of polyurethane foams produced from liquefied biomass wastes, COST Action FP1404 Management Committee and Working Group Meeting, Bio-based Building Products and Fire Safe Design of Buildings - Recent developments, 20th – 21st April 2015. Barcelona, Spain
 1. Salan, T., Alma, M.H., Karaoğul, E., Altuntaş, E., Ulgur, F., (2015) Burning characteristics of natural mineral filler reinforced polyurethane foams obtained from liquefied tea waste based polyols, COST Action FP1404 Management Committee and Working Group Meeting, Bio-based Building Products and Fire Safe Design of Buildings - Recent developments, 20th – 21st April 2015. Barcelona, Spain.
 1. Alma, M.H., Salan, T., (2015) Liquefaction Of Wood And Its Application For The Production Of Thermosetting Molding Materials,COST Action FP1105 WoodCellNet workshop in San Sebastian, 26-27 May 2015, Polytechnic School Of San Sebastian, University Of The Basque Country, San Sebastian, Spain.
 1. Salan, T., Alma, M.H.,(2015) Preparation Of Activated Carbon Fibers From Phenolated Biomass Wastes, COST Action FP1105 WoodCellNet workshop in San Sebastian, 26-27 May 2015, Polytechnic School Of San Sebastian, University Of The Basque Country, San Sebastian, Spain.
 1. Najmaldin, S.K.,Alma, M.H.,Göçeri, A., Özkan, H.G., Karaoğul, E., (2015) Antioxidant properties of İraqian and Turkish Glycyrrhiza glabra L. (Liquorice), The Second Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, April 22nd – 25th, 2015, Antalya.
 1. İsmael, B.Q., Rasul, S.M. Omar, S.J., Alma, M.H., (2015) Comparative studies of antibacterial effect of some plant extracts and some antibiotics on four pathogenic bacteria,
 1. The Second Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, April 22nd – 25th, 2015, Antalya.
 1. Abdalrahman, M.R., Alma, M.H., Göçeri, A., Özkan, H.G., Karaoğul, E.,(2015) The extraction of Salix aegyptiaca L. root and its dpph scavenging activity, The Second Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, April 22nd – 25th, 2015, Antalya.
 1. Abdalqadir, S.S.Alma, M.H.,Göçeri, A., Özkan, H.G., Karaoğul, E.,(2015) An antioxidant study on extracts of Iraqian Tribulus terristeris L. root, The Second Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, April 22nd – 25th, 2015, Antalya.
 1. Karaogul E., Ekici P., Parlar H., Alma M.H., (2015) Enrichment of The Glycyrrhizic Acid From Licorice Roots (Glycyrrhiza Glabra L.) By Isoelectric Focused Adsorptive Bubble Chromatography, COST Action FP1203 Workshop and MC Meeting, 18-20 February 2015, Zagreb
 1. Tiyek, İ., Yazici, M., Alma, M.H., Dönmez, U., Yıldırım, B., Karteri, İ., Salan, T.,(2015) Yeni Nesil RGO/PP İletken Nanokompozit Yapıların Üretimi, UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe 7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Zirvesi ve 5. Tasarım Yarışması, 27-29 Mayıs 2015, Bursa.
 1. Alma, M.H, Tiyek, İ., Yazici, M., Salan, T.,Yıldırım, B., Dönmez, U., (2015) Sıvılaşmış Biyokütle Atıklarından Bor Takviyeli Aktif Karbon Lif Üretimi, UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe 7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Zirvesi ve 5. Tasarım Yarışması, 27-29 Mayıs 2015, Bursa.
 1. Tiyek, İ., Altun İ.,, Alma, M.H.,Altun, İ.,Yıldırım, B., Dönmez, U., (2015)Acil Durumlarda, Açık Ve Kapalı Yaralar İçin Tasarlanmış Yara İyileştirici Biyomalzeme,UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe 7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Zirvesi ve 5. Tasarım Yarışması, 27-29 Mayıs 2015, Bursa
 1. Alma M.H.,Karaogul E., Salan T., Narlioglu N., Şahin HI., Güler C. (2014) Effect of thermaltreatment on XRD, ATR-FTIR AND SEM analysis of severalwoodSpecies.Final COST Action FP0904 Conference on “RecentAdvances in theField of TH and THM WoodTreatment, 19–21 May 2014, Skellefteå, Sweden.
 1. Alma, M.H., Salan, T. (2014) Liquefaction of woodanditsapplications for theproduction of bio-basedmaterials.The 3rd FOREBIOM Workshop:  Potentials of BiochartomitigateclimatechangeJune 5th - 6th, 2014, Eskişehir.
 1. Salan, T.,Karaoğul, E., Altuntaş, E., M. Çetinkaya, M.Ş.,  Ulgur, F., Göçeri, A.,Keskin, H., Alma, M.H. (2014)Hypericumperforatum L. (Sarı Kantaron) Bitkisinin Lipit İçeriği ve Tıbbi Kullanım Alanları,III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu,8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 1. Çetinkaya, M.Ş., Alma, M.H., Salan, T., Ulgur, F. (2014)Atık Çam Fıstığı Kabuğunun Fiziksel ve Kimyasal Aktivasyon Yöntemi ile Aktif Karbon Üretiminde Değerlendirilmesi, III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu,8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 1. Ulgur, F.,Türkoğlu, İ.,Karaoğul, E., Altuntaş, E., Alma, M.H., Çetinkaya, M.Ş., Salan, T., Keskin, H., Göçeri, A.,(2014)Elazığ Yöresine Ait Bazı Odun Dışı Orman Ürünlerinin Kullanım Alanları ve Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması,III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu,8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 1. Ulgur, F.,Türkoğlu, İ.,Karaoğul, E., Altuntaş, E., Alma, M.H., Çetinkaya, M.Ş., Salan, T., Keskin, H., Göçeri, A.,(2014)Elazığ Yöresine Ait Bazı Odun Dışı Orman Ürünlerinin Kullanım Alanları ve Değerlendirme Olanaklarının Araştırılması,III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu,8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 1. Karaoğul, E., Ok, T., Keskin, H., Salan, T., Göçeri, A., Alma, M.H., Deniz, İ. (2014)Asetik Asit Hidrolizi Yapılan Yabani Çiriş (AsphodelusAestivus) Yumrularının HPLC-RID İle Kimyasal Karakterizasyonu, III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu,8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 1. Göçeri, A.,Karaoğul, E., Alma, M.H., Keskin, H., Altuntaş, E., Salan, T., Çetinkaya, M.Ş., Ulgur, F. (2014)Sülfürik Asit Hidrolizi Yapılan Yabani Çiriş (AsphodelusAestivus) Yumrularının HPLC-RID İle Kimyasal Karakterizasyonu, III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu,8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 1. Keskin, H.,Karaoğul, E., Alma, M.H., Deniz, İ., Altuntaş, E., Çetinkaya, M.Ş., Salan, T.,  Ulgur, F.,Göçeri, A. (2014) Geleneksel Ekstraksiyon Yöntemi Kullanılarak Yabani Çiriş (AsphodelusAestivus) Kök Yumrularının HPLC-RID ile Şeker Oranlarının Belirlenmesi, III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu,8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 1. Yılmaz,E.,Karaoğul, E., Narlıoğlu, N., Altuntaş, E., Alma, M.H. (2014) Köyceğiz Yöresinde Elde Edilen Sığla Yağının Kimyasal Karakterizasyonu, III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu,8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 1. Altuntaş, E.,Alma, M.H., Salan, T., Karaoğul, E., Çetinkaya, M.Ş., Ulgur, F., Düzkale G. (2014)Çeşitli Bor Bileşikleri Kullanılarak Üretilen Kompozitlerin Termal Özelliklerinin Araştırılması, III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu,8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 1. Altuntaş, E.,Alma, M.H.,Karaoğul, E., Çetinkaya, M.Ş., Salan, T., Ulgur, F., Göçeri, A. (2014)Endüstriyel Odun Plastik Kompozit Malzemelerin Diğer Odun Esaslı Kompozit Malzemeler ile Vida Tutma Testlerinin Kıyaslanması, III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu,8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 1. DüzkaleSözbir, G.,Beşikci, N., Alma M.H., Bektaş, İ, Zülkadir, A. (2014) Kansere Karşı Etkili LentinusEdodes Çürüklük Mantarının Kültürasyonu ve Verim Değerinin Araştırılması, III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu,8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 1. Beşikci, N.,DüzkaleSözbir, G., Kanat, H. G., Zülkadir, A., Alma M.H.(2014)Farklı Lignoselülozik Atıklar Üzerinde Yetiştirilen PleurotusOstreatus Mantarının Verim, Kalite ve Mantar Özellikleri Üzerine Etkisi, III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu,8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 1. Kanat, H. G.,DüzkaleSözbir, G., Beşikci, N., Alma M.H.(2014)Farklı Ortamlarda Yetiştirilmiş PleurotusOstreatus’unEkstraksiyonu ve Analizi, III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu,8-10 Mayıs 2014, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
 1. Karaoğul, E.,Alma, M.H.Altuntaş, E., Salan, T., (2014), SomeProperties of Flame-ResıstantPolyurethaneFoamProducedFromLiquefiedTeaWasteBasedBio-PolyolsandBorateCompounds, COST Action FP1105 Meeting: WoodCellNet Workshop 11-12 November 2014 Thessaloniki, Greece.
 1. Salan, T., Alma, M.H. (2014), CatalyticCo-Pyrolysis Of PulperRejects: Determination Of SynergisticEffects Of WastePolymer/CelluloseFibreMixtures On Product Yield, COST Action FP1105 Meeting: WoodCellNet Workshop 11-12 November 2014 Thessaloniki, Greece.
 1. Alma, M.H., Salan, T., 2014. Liquefaction of wood and its applications for the production of bio-based materials. The 3rd FOREBIOM Workshop:  Potentials of Biochar to mitigate climate change June 5th - 6th, 2014, Eskişehir. (Özetli Sözlü Sunum)
 1. Bektas, I.; Alma, M. H.  (2007): The Contributions of Biomass Energy Resources to Energy Production of Turkey and the Estimates on EU.  15th Europan Biomass Conference & Exhibition From Research to Market Deployment, ICC International Congress Center Berlin, Germany.
 1. Alma, M. H. (2007): Phenol formaldehyde type resin from Liquefied wood. International conference on Innovative timber and timber composites in construction. 10-11 May 2007. University of West Hungary, Sopron, Hungary.
 1. Ertaş, M.; Acemioğlu, B.; Alma, M. H.; Usta, M. (2007): Removal of methylene blue from aqueous solution by using cotton stalk: as bioadsorbent. The Abstract Proceedings of International Conference on Environment: Survival and Sustainability, 19-24 February 2007, Near Esast University, Nicosia-Northern Cyprus. p. 468.
 1. Alma, M. H.; Altuntas, E.; Acemioğlu, B. (2007): Usage of Tire wastes as filler in phenol formaldehyde resin moldings. The Abstract Proceedings of International Conference on Environment: Survival and Sustainability, 19-24 February 2007, Near Esast University, Nicosia-Northern Cyprus. p. 466.
 1. Bektas, I.; Alma, M. H.; Yuksel A.; Ertas, M. (2007):  Biomass Resources and mainly using areas in Turkey.  The Abstract Proceedings of International Conference on Environment: Survival and Sustainability, 19-24 February 2007, Near Esast University, Nicosia-Northern Cyprus. p. 261.
 1. Alma, M. H. (2007): Chemical composition of essential oils from resin of Abies cilicica subsp. cilicica cones. International Workshop on Food Safety in a Sustainable Postharvest System of  Agricultural Products 16 –18 October, 2007 Kahramanmaraş Sütçü Imam University Kahramanmaraş/TURKEY
 1. Dığrak, M.; Bağcı, E.; Alma, M. H. (2006): Seasonal Variation In The Essential Oil Yield Of Some Conifers And Their Antimicrobial Activities. The Proceeding of the 1st International Non-Wood Forest Products Symposium. December 1-4 2006, TRABZON, TURKEY.
 1. Alma, M. H.; Ertaş, M. (2006):  Research On Essential Oil Content And Chemical Composition Of Clove (Syzygium aromaticum) The Proceeding of the 1st International Non-Wood Forest Products Symposium, TRABZON, TURKEY.
 1. Alma, M. H.; Dığrak, M.; Ok, T. (2006):  Antimicrobial Activity of The Fruits Of Various Less-Known Plants. The Proceeding of the 1st International Non-Wood Forest Products Symposium. December 1-4 2006, Trabzon, Turkey.
 1. Alma, M. H., (2006):  Bioenergy From Biomas. Advanced Workshop On Energy For Future. Dec. 07-09 2006, ITU, İstanbul.
 1. Alma M. H.; Nitz S.; Kollmannsberger H. (2006): Chemical Composıtıon Of Essentıal Oıls From Resın Of Abıes Cılıcıca Subsp. Cılıcıca Cones. The Proceeding of the 1st International Non-Wood Forest Products Symposium, Trabzon, Turkey.
 1. Yumrutaş R.; Alma M. H.; Özcan, H.; Kaşka, Ö. (2005): Effects Of Turpentıne On Engıne Performance And Exhaust Emıssıon, Proceedings Of The 1st International Symposium And Exhibition On Environment-Friendly Energy Sources And Technologies, Altın Yunus-Çeşme, İzmir, Turkey.
 1. Alma, M. H.; Bektaş, I.; Tutus, A.  (2005): Physical and Mechanical Properties of Cotton Carpel-Based Composites. 5th Internationale Smposium on “Materials made from Renewable Resources”. Erfurt. Almanya, 01-2 September , sh 74
 1. Alma, M.H.; Çınar, Ö.; Öz, H.R. (2005:) Zero_ Emission Method for Production of Biomass Based Hydrogen. International Hydrogen Energy Congress Exhibition. İSTANBUL, 13-16 July 2005 sayfa no:9.
 1. Alma, M. H. (2005): Biomass-based materials. Expo 2005 Aichi, 04 August 2005, Japan.
 1. Alma, M. H.; Baştürk M.A. (2002): Phenol-Formaldehyde-Type Adhesives from Liquefied Grapevine Canes, The Proceedings of 12th European Conference and Technology Exhibition on Biomass For Energy, industry and Climate Protection, 17-21 June, Amsterdam, 1239-1242.
 1. Uçan, K.; Alma, M. H.; Meral R. (2002): Using Several Forestry and Agricultural Solid Wastes For Improving The Soil Properties, ISWA World Environment Congress & Exhibition, Istanbul, July 8-12, 2002, 2179-2184.
 1. Bektaş İ.; Göker Y.; Alma, M. H.  (2002): Various Properties of The Wood of Radiata Pine (Pinus Radiata D.Don) Exotically Grown in Türkiye, The Proceedings of Management of Fast Growing Plantations, 11th–13th September, Izmit.
 1. Gürbüz Y.; Alma M. H.; Kamalak A. (2000): Hayvan Beslemede Lignosülfonatların Yeri ve Önemi, Uluslararası hayvan Besleme Kongresi, 4.

 

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 1. Alma, M.H. et al. (2009): Nanotechnology for the Wood Based Panel, In: Performance in use and  new products of wood based composites. Ed. By: M. Fan, M. Ohlmeyer, M. Irle, W. Haelvoet, E. Athassiadao, I. Rochester,  Brunel University Pres., UK. Pp. 285-292.
 1. Alma, M.H. et al. (2009): Mechanical Properties of Wood Based Panels, In: Performance in use and new products of wood based composites. Ed. By: M. Fan, M. Ohlmeyer, M. Irle, W. Haelvoet, E. Athassiadao, I. Rochester,  Brunel University Pres., UK. Pp. 87-96.
 1. Alma, M.H. et al. (2009):  Wood Based Panels from Alternative Raw Materials, In: Performance in use and new products of wood based composites. Ed. By:  M. Fan, M. Ohlmeyer, M. Irle, W. Haelvoet, E. Athassiadao, I. Rochester,  Brunel University Pres., UK. 267-278.
 1. Alma, M.H. (2004): New Polyurethane-Type Rigid Foams from Liquefied Wood Powders"Progress in Materials Science Research". Nova Science Publishers, Inc. President and Editor-in-Chief Nova Science Publishers, Inc. B. M. Caruta. Editor. 400 Oser Avenue, Suite 1600 Hauppauge, NY 11788; Tel: 631-231-7269;Fax:631-231-8175

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 1. Yazici, M., Tiyek, İ., Ersoy, S., Alma M.H., Dönmez, U., Yıldırım, B., Salan, T., Karataş, Ş., Uruş, S., Karteri, İ., Yıldız, K., (2016). Modifiye Hummers Yöntemiyle Grafen Oksit (GO) Sentezi Ve Karakterizasyonu, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji Dergisi, 4(2): 41-48.
 1. Tiyek, İ., Yazıcı, M., Alma, M.H., Dönmez, U., Yıldırım, B., Salan, T., Uruş, Karataş, Ş., Karteri, İ., (2016) Nanolif Yapılı Poli(Akrilonitril-Vinil Asetat)/Grafen Oksit Yapıların Karakterizasyonu, Tekstil ve Mühendis, 23 (102): 82-92.
 1. Tiyek, İ., Dönmez, U.,Yıldırım, B., Alma M.H., Ersoy, M.S., Karataş, Ş., Yazici, M., (2016). Kimyasal Yöntem ile İndirgenmiş Grafen Oksit Sentezi ve Karakterizasyonu, SAÜ Fen Bil Der, 20 (2): 349-357.
 1. Shwan, H.O., Alma, M.H., Ismael, H.M., Göçeri, A., (2015) The Effect of Sugar on the Growth of Aspergillus Niger", Kahramanmaras Sutcu Imam University, Journal of Natural Sciences, Accepted Article.
 1. Altuntaş, E.,Karaoğul, E., Alma, M.H.(2014) Geri Dönüşümde Kullanılamayan Atık Plastiklerden Odun-Plastik Kompozit Üretimi, PutechAndComposite Poliüretan Ve Kompozit Sanayi Dergisi, Temmuz/Ağustos/Eylül 2014 sayısı.
 1. Altuntaş, E., Karaoğul, E., Alma, M.H. (2014) Geri Dönüşümde Kullanılamayan Atık Plastiklerden Odun-Plastik Kompozit Üretimi, Putech And Composite Poliüretan Ve Kompozit Sanayi Dergisi, Temmuz/Ağustos/Eylül 2014 sayısı.
 1. Binici H., Alma M.H., Gemci R., Durgun M.Yasin. 2012: Atık Polietilen (PE) bardaklardan üretilen çimentosuz harçların fiziksel ve mekanik özellikleri Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, Sayı: 1, 2011 (71-79)
 1. Mengenoğlu, F.; Alma, M. H. (2004): Bakır-Krom-Arsenik (CCA) Koruyucu Tuzları ile muamele edilmiş odunun bertaraf edilmesi ve tekrar kullanımı, Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi 4(1): 13-26.
 1. Mengeloglu F.; Alma M.H. (2002); Buğday Saplarının Kompozit Levha Üretımınde Kullanılması, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 5(2), 37-48.
 1. Akyuz M.; Aysegül S.; Alma M.H.; Bektaş I.; Usta A. (2002): Farklı Ağaç Türü Kabuklarının Fenollendırılerek Bakalıt Gibi Termosetlerın Üretılmesı Orman Bakanlığı yayın No: 178, Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü (DKOA) Dergisi. Yayın No: 13 2002/10.
 1. Mengenoğlu F.; Alma, M. H.; Çetin, N. S. (2002): Plastik Endüstrisinde Odun Unu Yerine Buğday Sapı Ununun Kullanılabilirliği, Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi 2(1): 57-65.
 1. Alma, M. H.; Acemioğlu, B. (2001): Türkiye’nin Bor Kaynakları, Kullanım Yerleri ve Orman Ürünleri Endüstrisi, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 4, 2, 62-72.
 1. Çetin N. S.; Alma M. H.; Baştürk M. A. (2001): Yeni Kompozitler Üretmek Amacıyla Lignoselülozik Lifler ile Sentetik Polimerler Arasında Uyum Sağlayan Kimyasal Maddeler ve Metotlar, KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 3,(2), 58-68.
 1. Alma M. H.; Baştürk, M. A. (2000): Yönlendirilmiş Yonga ve Lif levhalar, Şubat, Orman Mühendisliği 37 (2), 30-32.
 1. Alma, M. H.; Şen S. (2000): Mantar Meşesi Kabuklarından Mantar Üretimi ve Mantar Artıklarının Değerlendirilmesi Olanakları, Ekoloji, 11(41), 8-11.
 1. Alma, M. H.; Ilçim, A. (2000): Ülkemizde Yetişen Ticari Orman Yan Ürünlerinin Korunmasının Gerekliliği, Orman Bakanlığı Teknik Bulteni, Eylül, Sh. 26-28.
 1. Alma, M. H. (1999): The Usage of Lignin in Materials, Ekoloji, 8, 26-27.
 1. Alma, M. H. (1996): Plasticization of Wood and Its Applications Ekoloji, 20, 26-29 (Review).
 1. Yalınkılınç, M. K.; Alma, M. H. (1991): A New Material Produced by Treatment of Wood with Monomeric Chemicals: Wood-Polymer Composites, Yeşil Çerçeve, October 1, 30-32.
 1. Yalınkılınç, M. K.; Alma, M. H. (1991): Impregnation of Wood Composites, Yeşile Çerçeve, December 1, 27-28.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 1. Altuntaş, E., Acar, H., Alma, M.H., Karaoğul E.,  Salan, T., (2015) Polipropilen (PP) Ve Atık Pirinç Saplarından Üretilen Kompozitlerin Bazı Mekanik Ve Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi, Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Mobilya Kongresi, 10-12 Nisan 2015, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 1. Altuntas E., Alma. M. H. (2015) Geri Dönüşümde Kullanılamayan Atık Plastiklerden Odun-Plastik Kompozit Üretimi,Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Mobilya Kongresi, 10-12 Nisan 2015, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 1. Beşikçi, N., Özkan, H.G., Düzkale Sözbir, G., Alma, M.H.,(2015)Farklı Besin Ortamlarında Yetiştirilen Lentinus edodes (Shiitake) Mantarının Verim, Kalite, Mantar Özellikleri ve Antioksidan Etkisi, X. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi, 20-23 Ekim, Adana.
 1. Alma, M.H., Yasin, M.R., Göçeri, A., Zülkadir, A. (2015) The Extraction of Iraqi And Turkish Wild Inonotus obliquus Mushroom DPPH Scavenging Activity, X. Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi, 20-23 Ekim, Adana.
 1. Gürsoy, T.,Karaoğul, E., Salan, T., Alma, M.H. (2014) Gaziantep Fıstığının Kırmızı ve Sert Kabuğundan Poliüretan Esaslı İzolasyon Köpük Eldesi ve Özelliklerinin Araştırılması, Yeşil Altın Antepfıstığı Zirvesi, Yeşil Altın Antepfıstığı Çalıştayı, 19 Eylül 2014, Gaziantep.
 1. Çetinkaya, M.Ş.,Alma, M.H., Salan, T., Ulgur, F. (2014) Antepfıstığı Kabuğunun Kimyasal Aktivasyon Yöntemi İle Aktif Karbon Üretiminde Değerlendirilmesi, Yeşil Altın Antepfıstığı Çalıştayı, 19 Eylül 2014, Gaziantep.
 1. 8.6.7. Karaoğul, E.,  Altuntaş, E., Çakır, A., Alma, M.H.(2014) Antep Fıstığı Kırmızı Dış Kabuğundan Antioksidan ŞikimikAsitin Belirlenmesi, Yeşil Altın Antepfıstığı Çalıştayı, 19 Eylül 2014, Gaziantep.
 1. Alma M.H.,Nitz S., Kollmannsberger H., Dığrak M., Efe F.T., Yılmaz, N.(2014)Antepfıstığı (Pistaciavera L.)’ndan Elde Edilen Uçucu Yağların Kimyasal Kompozisyonu ve Antimikrobiyal Aktivitesi, Yeşil Altın Antepfıstığı Çalıştayı, 19 Eylül 2014, Gaziantep.
 1. Narlıoğlu, N.,Karaoğul, E.,  Altuntaş, E., Alma, M.H. (2014) Antep Fıstığı Kabuğundan TermoplastikKompozit Malzeme Üretimi Ve Karekterizasyonu, Yeşil Altın Antepfıstığı Çalıştayı, 19 Eylül 2014, Gaziantep.
 1. Karaoğul, E., Salan, T., Gürsoy, T., Altuntaş, E., Alma, M.H., (2014), Sıvılaşmış Lignoselülozik Atıklarından Üretilen Hümik Asit Katkılı Poliüretan Köpüğün Yanma Özelliklerinin İncelenmesi, Uluslar arası Katılımlı II. Ulusal Hümik Madde Kongresi, 26-28 Ekim 2014, Kahramanmaraş.
 1. Narlıoğlu N., Karaoğul, E., Altuntaş, E., Alma M.H. Odun plastik kompozitlere eklenen humik maddenin termal ve mekanik özelliklere etkisi, Uluslararası Katılımlı II. Ulusal Hümik Madde Kongresi, 26-28 Ekim 2014, Kahramanmaraş.
 1. Salan, T., Alma, M.H., (2014), Antep Fıstığı Atık Kabuklarının Enerji, Kimyasal Madde ve Biyomalzeme Üretiminde Değerlendirilmesinde Kullanılabilecek Termokimyasal Yöntemlere Genel Bir Bakış, Yeşil Altın Antepfıstığı Zirvesi, Yeşil Altın Antepfıstığı Çalıştayı, 19 Eylül 2014, Gaziantep.
 1. Acar, H., Salan, T., Altuntaş, E., Alma, M.H. (2014) Yüksek Yoğunluklu Polietilen (YYPE) ve Atık Pirinç Saplarından Üretilen Kompozitlerin Bazı Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi,  II. Ulusal Akdeniz Orman Ve Çevre Sempozyumu, 22-24 Ekim 2014, Isparta.
 1. Karaoğul E., Ertaş M. Alma M. H. Altuntaş E. ve Tütüncü M. (2011): Karadeniz Bölgesinde Yetişen Defne (Laurus nobilis)’nin Farklı Rakımlara Göre Değerlendirilmesi, I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011. s. 158
 1. Ertaş M. Alma M. H., Karaoğul E., ve Altuntaş E. (2011): Bazı Kekik Türlerinin Uçucu Yağ Özellikleri Üzerine Yetişme Ortamının Etkisi, I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, 26-28 Ekim 2011. s. 117
 1. Alma M. H., Karaoğul E., Ertaş M. ve Altuntaş E. (2011): Analaysis and Comparison of Some Thyme Kinds Growing Natural Habitat and Culture Habitat, II. International Non-Wood Forest Products Symposium, 8-10 Eylül 2011. s. 68
 1. Alma M. H., Karaoğul E., Ertaş M. ve Altuntaş E. (2011): Chemical composition of Seed Oil from Turkish Prunus mahaleb L., II. International Non-Wood Forest Products Symposium, 8-10 Eylül 2011. s. 64
 1. Deniz İ., Alma M. H., Kılıç A., Dönmez İ. E., Okan T. ve Karaoğul E. (2011): Component of Pomegranate Seed Oil Produced by Cold Press Method, II. International Non-Wood Forest Products Symposium, 8-10 Eylül 2011. s. 85
 1. Tutuş, A.; Kurt, R.; Meriç, H.; Alma, M. H. (2010): Sarıçam odunun kimyasal analizi ve termal özellikleri. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi. 20-22 Mayıs 2010 Artvin.
 1. Fidan, M. S.; Ertaş, M.; Alma, M. H. (2010): Orman ürünleri sanayisinde senteteik tutkallara alternatif olarak doğal tutkallareın kullanılması. III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi. 20-22 Mayıs 2010 Artvin
 1. Alma, M. H.; Acemioglu, B. (2007):  Borlu Fenol Formaldehit Polimeri Tarafından Metil Viyoletin Adsorpsiyonu. 3. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi. Bursa Uludağ Üniversitesi.  12-14 Eylül 2007.
 1. Kertmen, M.; Acemioğlu, B.; Dığrak, M.; Alma, M. H.  2006. Aspergillus Flavus Yüzeyine Sulu Çözeltiden Metilen Mavisinin Adsorpsiyonu. XX Ulusal Kimya Kongresi. Erciyes Üniv. Kimya Bölümü.  4-8 Eylül 2006.
 1. Kertmen, M.; Acemioğlu, B.; Dığrak, M.; Alma M. H.  2006. Aspergillus Wentii Yüzeyine Sulu Çözeltiden Kristal Viyolenin Adsorpsiyonu.  XX. Ulusal Kimya Kongresi. Erciyes Üniv. Kimya Bölümü.  4-8 Eylül 2006.
 1. Alma, M. H.; Bektaş, İ.; Fidan, S.; Ertaş, M. (2005): Ladin (Picea Orientalis L.) Kabuklarından Frenol-Formaldehit Tipi Tutkalların Üretimi Ve Uygulanması . Ladin Sempozyumu 20-22 Ekim, Trabzon. Cilt II. 900-910.
 1. Kara, A.; Acemioglu, B.; Alma, M. H. (2005): Polimerik Yüzeylerde Gözlenen Ad Sorpsiyon Özellikleri Ve Bu Özellikleri Belirleyici Etmenler. 1. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi. Ankara, 22-24 Haziran Sayfa No.29.
 1. Ertaş, M.; Fidan, S.; Alma, M. H.; Kara, U. (2005): Gazlaştırma Tekniği İle Biyokütleden Temiz Enerji Üretimi. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Enerji Yönetim Sempozyumu. Kayseri, 201-205.
 1. Alma, M. H. (2004): Odun atıklarından köpük ve bakalit Üretimi-Ce-BİT bilişim fuarı, TÜYAP- İstanbul.
 1. Çınar İ.; Çolakoğlu A.S.; Alma M. H. (2004): Kuşburnu Karotenoid Pigmentlerinin Ekstraksiyonu Ve Gıdalarda Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Van.  23-24 Eylül 2004. s.198-200.
 1. Dayısoylu, K.S.; Duman A.D.; Gezginç, Y.; Alma M. H. (2004):. Possıbılıtıes of Rose Hip Usage In Yoghurt Manufacturıng. The 1st International Rose Hip Conference. Atatürk Üniversitesi.  7-10 September 2004, Gümüşhane.
 1. Duman, A. D.; Dayısoylu, K. S.; Gezginç, Y.; Alma, M. H. (2004): The Productıon of Rose Hıp Ice Cream. 1st International Rose Hip Conference. Atatürk Üniversitesi. 7-10 September 2004, Gümüşhane.
 1. Duman, A. D.; Dayısoylu, K. S.; Gezginç, Y.; Alma, M. H. (2004): The Productıon of Rose Hıp Ice Cream. 1st International Rose Hip Conference. Atatürk Üniversitesi. 7-10 September 2004, Gümüşhane.
 1. Şamil, A.; Alma, M. H.; Acemioğlu, B.; (2004): Kondense tanenin Sülfürik asit ortamında fenol ile sıvılaştırılması ve Formaldehit ile Polimerleştirilmesi.  POLSEM2004 Polimer İşleme ve Geri Kazanımı Sempozyumu Bildiriler kitabı. Mersin Üniversitesi, Mersin 28-30 Nisan.  s. 74-82.
 1. Şamil, A.; Alma, M. H.; Acemioğlu, B.; (2004):  Kondense Tanenin HCl Ortamında Fenol İle Modifikasyonu, XVIII Ulusal Kimya Kongresi. Kafkas Üniversitesi. Kars. 5-9 Temmuz 2004. FK 675.
 1. Acemioğlu, B.; Dığrak, M.; Gülsarı, T.; Alma, M. H. (2004): Aspergillus Wenti Tarafından Metilen Mavisinin Adsorpsiyonu, XVIII Ulusal Kimya Kongresi. Kafkas Üniversitesi. Kars. 5-9 Temmuz 2004. s. FK. 696
 1. Alma, M. H.; Çetin, N. S. (2002): Orman Foliagesi Üzerinde Etkili Olan Faktörler ve Foliagenin Kullanım Yerleri, II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 15-18 Mayıs 2002, Artvin, pp. 1049-1056.
 1. Bektaş, İ.; Göker Y.; Alma M. H.; Baştürk M. Altay (2002): Odunun Tornalanma Özellikleri Üzerine Yoğunluk Ve Rutubet Miktarının Etkisi, II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 15-18 Mayıs 2002, Artvin, pp. 884-890.
 1. Alma, M. H.; M. Altay Baştürk; N. S. Çetin (2001): Yenilenebilir Lignoselülozik atıklardan Hidrojen Üretimi, Yenilenebilir Doğal Kaynaklardan Enerji Üretimi Sempozyumu TMMOB, Ekim 2001, Kayseri.
 1. Alma, M. H. (2000): Lignoselülozik Atıkların Plastik Üretiminde Kullanılması ve K.Maraş Yöresinde Bakalit Sanayi’nin Önemi, Türkiye’de ve K. Maraş Yöresinde Orman Ürünleri Sanayinin Önemi, Bugünkü Durumu ve Geliştirilmesi Paneli, Nisan 25, Yayın No: 70, Sh. 14-18.
 1. Alma, M.H.; Bektas, I.; As, N. (1999): Phenolation of Several Wood Species by Using Sulphuric Acid as a Catalyst, The Proceeding of Urban Managment and The Problems of Human and Environment Symposium  ’99, February 17-19, İstanbul, 267-372.
 1. Alma, M. H.; Kaya, İ. (1998): FT-IR of Phenolated wood and Unreacted wood Residue remained after wood Phenolation, P-0805., !2. Ulusal Kimya Kongres, 7-11 Eylül , Edirne.
 1. İlçim, A.; Dığrak, M.; Alma, M. H. (1998): Researches on the Antibacterials Activities of Some Plant Species, Proceeding of 2nd International Kızılırmak Natural Science Congress May 20-22, Kırıkkale, Turkey, 282-287.
 1. Alma M. H.; Kaya İ. (1997): Rheological Properties of Phenolated Wheat Straws by Using Sulphuric acid as a Catalyst, Proceeding of Innovations and Applications in Plastic World Symposium, October 4-5, İstanbul, Turkey, 185-189.
 1. Alma, M. H. (1997): Determination of Optimim Production Conditions of Wood-Phenol Composites, Proceedings of the First National Furniture Congress, November 17-18, Ankara, Turkey, 387-397.
 1. Kaya, I.; Alma, M. H.; Özdemir, E. (1996): Activation Energy Calculation of Alkil Methacrylate by using OZAWA Method, Abstracts of IV. Polimer Symposium of Turkish Speaking Countries, September 18-20, İ.T.Ü., İstanbul, Turkey, 12.
 1. Alma, M. H.; Küçük, M.; Yalınkılınç, M. K.; (1992): Increasing Dimensional Stabilities of Heaven tree (Ailanthus altisimma (Mill.) Swing.) by using Polyethylene Glycol (PEG)-1000, Proceeding of Orenko-92 National Congress, October 12, Trabzon, Turkey, 428-440.

 

Diğer yayınlar

 1. Durdi C. Alma M. H. ve Karaogul E. (2011): Wood Carving Arts and Motifs in Turkey, The International Conference and Exhibition on the Art and Joy of Wood, Bangalore, India, 19-22 October 2011.
 1. Tutuş, A.; Alma, M.H. (2005); Borlu Bileşiklerin Kağıt Üretimi ve Ağartmada Kullanılması. ANKARA 28-29 Nisan 2005 sayfa no:399-404
 1. Bektaş, İ.; Alma, M.H. (2005): Bor- Azot Yangın Önleyicisi İle Muamele Edilen Çeşitli ve Odun Esaslı Kompozitlerin Özellikleri. ANKARA 28-29 Nisan 2005. Sayfa no:63-66.
 1. Akgün, B.; Alma, M. H.; Ertaş, M.; Fidan, M. S. (2004): Kahramanmaraş Yöresinde Kullanılan Geleneksel Bitki Türleri ve Kullanım Yerleri, Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Van. 23-24 Eylül 2004. s. 305-310.
 1. Fidan, M. S.; Alma, M. H.; Çınar, İ.; Köse, E. (2004):  Tokat Yöresinde Kullanılan Geleneksel Bitkilerin Etnobotanik Özellikleri, Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Van. 23-24 Eylül 2004, s.318.
 1. Fidan, M. S.; Alma, M. H.; Çınar, Ö.; Bilgi, A. (2004): Osmaniye Yöresinde Kullanılan Geleneksel Bitkilerin Etnobotaniksel Özellikleri, Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Van. 23-24 Eylül 2004. s. 311-317.
 1. Alma, M. H. ; Tutuş, A.;  Nacar, M. (2003): Bioethanol As An Alternatıve Fuel: Background And Commercıal Uses. I. Ege Enerjı Sempozyumu Ve Sergisi, 22-24 Mayıs 2003, s. 15. Denizli.
 1. Alma, M. H.; Çetin, N. S. (2002): Odun Selülozuna Alternatif Bakteriyel Selüloz, II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi 15-18 Mayıs 2002, Artvin, pp. 1115-1121.
 1. Alma, M. H.; Bektaş, İ.  (2002): Odun İşleyen Endüstrilerden Atmosfere Yayılan Komponentler ve Etkileri, II. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 15-18 Mayıs 2002, Artvin, pp.884-890.

 

Projeler

 1. TÜBİTAK, Danışman, Doğal Kolafanın Endüstride Kullanılması için Sertleştirilmesi, Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destek Programı, (Öğrenci: Nurullah Us), 2015-2016.
 1. TÜBİTAK, Araştırmacı/Uzman, Elektromanyetik Kalkanlama Amaçlı Grafen Katkılı Spunbond Ve Meltblown Tekstil Yüzeylerinin Üretilmesi Ve Grafenin Kalkanlama Verimine Etkisinin Araştırılması, 2014-2016.
 1. TÜBİTAK, Danışman, Organik ve İnorganik Doğal Kaynaklardan Biopoşet Üretimi ve Karakterizasyonu, 2012-2015.
 1. TÜBİTAK, Araştırmacı, Biyolojik olarak bozunabilen kompozitler ve köpüklendirilmesi, 2008-2011.
 1. TÜBİTAK, Araştırmacı, Plastik, tarımsal ve orman endüstrisi atıklarının odun-plastik kompoziti üretiminde kullanılması, 2006-2009.
 1. TÜBİTAK, Araştırmacı, Ekonomik Binalar İçin Yüksek Oranda Biyokütle-Geri Dönüşüm Plastik Profil ve Panel Yapımı, 2010-2012.
 1. TÜBİTAK, Araştırmacı/Uzman, Atık Yağlama Yağlarından Dizel Yakıtı Eldesi ve Elde Edilen Yakıtın Motor Performansı ve Eksoz Emisyonu Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, 2006-2008.
 1. TÜBİTAK, Yürütücü, Borlu fenol ve formaldehit reçineleri ile muamele edilen odun talaşlarından dayanıklı kompozitlerin üretimi, 2006-2008.
 1. TÜBİTAK, Araştırmacı/Uzman, Türkiye Doğal Florasında Yetişen Bazı Mantar Türlerinin Kültüre Alınma Olanakları, 2005-2009.
 1. TÜBİTAK, Araştırmacı, Tekstil boyarmadde atık sularının biyolojik olarak arıtılabilirliğinin aerobik ve anaerobik şartlarda devreden membran biyoreaktöründe incelenmesi, 2005-2008.
 1. TÜBİTAK, Araştırmacı, Ege bölgesi bağ budama artıklarının yonga levha endüstrisinde değerlendirilmesi, 2006-2008.
 1. TÜBİTAK, Yürütücü, Değişik odun artıklarından bakalit üretimi, 1997-1999.
 1. TÜBİTAK, Araştırmacı, Plastik, tarımsal ve orman endüstrisi atıklarının odun-plastik kompoziti üretiminde kullanılması, 2008-2010.
 1. TÜBİTAK, Araştırmacı, Atık Yağlama Yağlarından Dizel Yakıtı Eldesi ve Elde Edilen Yakıtın Motor Performansı ve Eksoz Emisyonu Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, 2005-2007.
 1. TÜBİTAK, Araştırmacı, Ege Bölgesi Bağ Budama Artıklarının Yonga Levha Endüstrisinde Değerlendirilmesi, 2005-2007
 1. TÜBİTAK, Araştırmacı, Tekstil Boyarmadde Atıksularının Biyolojik Olarak Arıtılabilirliğinin Aerobik ve Anoksik Şartlarda Devreden Membran Biyoreaktöründe İncelenmesi, 2005-2007.
 1. TÜBİTAK, Araştırmacı,  Değişik Tıbbi Mantarın Kültüre Edilmesi, 2005-2007.
 1. TUBİTAK, Danışman, Salisilik Asit Içeren Bazı Bitkilerin İncelenmesi, 2012-2013.
 1. TÜBİTAK, Araştırmacı, Çeşitli Ağaç kabuklarından Bakalit Üretimi,  1999-2001.
 1. TÜBİTAK, Yürütücü, Odun ve Buğday Sapı Artıklarından Bakalit Üretimi 1998-2000.
 1. TÜBİTAK, Yürütücü, Değişik Odun Türü Artıklarından Bakalit Üretimi, 1997-1999.
 1. DPT, Yürütücü, Pamuk Sapı ve Pamuk İpliği Üreten Fabrika Artıklarının Fenol-Formaldehit Tipi Tutkalların Üretiminde Kullanımı, 2004-2006.
 1. DPT, Yürütücü, Polietilen ve Pamuk Sapı Karışımlarından Biyolojik Olarak Bozunabilen Polimerlerin Elde Edilmesi, 2001-2002.
 1. DPT, Yürütücü, Pamuk Sapı Ve Pamuk İpliği Üreten Fabrika Artıklarının Fenol-Formaldehit Tipi Tutkalların Üretiminde Kullanımı, 2005-2007.
 1. DPT, Araştırmacı, Yukarı ve Orta Ceyhan Havzasında Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Araştırma ve Teknoloji Merkezi Alt Yapısının Oluşturulması, 2008-2010.
 1. DPT, Araştırmacı,Yukarı ve Orta Ceyhan Havzsında Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Araştırma ve Tekonoloji Merkezi Alt Yapısının Oluşturulması, 2008-2010.
 1. DPT, Yürütücü, Polietilen ve Pamuk Sapı Karışımlarından Biyolojik Olarak Bozunabilen Polimerlerin Elde Edilmesi, 2002-2004.
 1. DPT, Araştırmacı, Ligninin Bazik Ortamda Yaşayan Bakteriler Tarafından Degradasyonu, 2002-2004.
 1. SANTEZ, Yürütücü, Pulperden Ayrılan Doğal ve Sentetik Artıklardan Yeni Nesil Kompozit Malzemelerin Karakterizasyonu, 2010-2012.
 1. SANTEZ, Yürütücü, Ayçiçeği Bitkisi (Helianthus Annus L.) Saplarının Izolasyon Levha Üretiminde Kullanılabilirliğinin Araştırılması, 2008-2010
 1. BOREN, Araştırmacı, Termoset ve Termoplastik Sanayi Atıklarından Bor Katkılı Yanmaya Dirençli Yeni Nesil Kompozit Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu, 2011-2015.
 1. BOREN, Araştırmacı, Bor Bileşikleri Kullanılarak Yanmaya Dayanıklı Odun/Plastik Kompozitleri Üretimi, 2007-2009.
 1. BOREN, Yürütücü, Bor Katkılı Lignoselülozik Atıktan Poliüretan Tipi Köpük Üretimi ve Karakterizasyonu, 2012-2015.
 1. BOREN, Araştırmacı, Bor Katkılı Atık Lignoselülozik Malzeme ve Atık Plastik (PP, PVC) Kullanılarak Dış Mekanda Kullanılabilecek Levha Üretimi, 2012-2015.
 1. BOREN, Araştırmacı, Buğday Saplarından Kraft-Sodyumborhidrür Yöntemiyle Kağıt Hamuru Üretimi ve Oksijen-Sodyum Perborat Monohidrat ile Ağartılması, 2007-2009.
 1. Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, Teknogirişim Sermayesi Desteği, Araştırmacı, Endüstriyel Termoplastik ve MDF Atıklardan Kompozit Üretimi, 2012-2014.
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Bazı Bitkilerden Elde Edilen Uçucu Yağların Çam Keseböceği, Thaumetopoea pityocampa (Schiff.) larvalarına Karşı İnsektisit Etkisi, 2004-2005.
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Ayçiçeği Bitkisinin Saplarından İzolasyon Levhası (ASİL) Üretilmesi, 2008-2009.
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Fabrika Atık Sularındaki Ağır Metallerin Lignoselülozik Maddelele Arıtılması, 2002-2003.
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Atık Kağıtların Geri Kazanılması ve Fiziksel Direnç Özelliklerinin Artırılması, 2002-2003
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Polipropilen-Buğday sapı Lif Kompozitlerinin Üretimi ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi, 2002-2003
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Pamuk Sapı Artıklarından Fenol-Formaldehit Tipinden Tutkalların Üretimi ve Bu tutkalların Kontrplak Malzemelerinin Üretiminde Uygulanması, 2000-2001
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Kahramanmaraş Yöresinde Yer alan Tekstil Fabrikalarının Pamuk atıklarından Resol-tipi Ahşap Malzeme Tutkallarının Üretimi ve ve Uygulanması, 2000-2001
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Kullanım Süresinin Ağacın mekanik Özellikleri üzerine Olan Etkisinin İncelenmesi, 2000-2001
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Asma Budama Artıklarından Resol-tipi Tutkalların Üretimi ve bunların odun Esaslı Kompozitlere Uygulanması, 2000-2001
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Çeşitli Doğal Organik Artıklardan Poliüretan Köpüğünün Elde Edilmesi, 1998-1999
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Buğday (Triticum aestivum L.)Saplarından Soda Yöntemi ile Kağıt Hamuru Üretimi Sırasında Ortaya Çıkan Silisin Al2O3, MgO ve CaO gibi Kimyasallar ile Çöktürülerek Uzaklaştırılması, 1998-1999
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Odun ve Kabuktan Elde Edilen Bitki Fenollerinin Odun Koruma Etkinlikleri, 1998-1999
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Asma Budama Artıklarından Bakalit Üretimi, 1997-1998
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Çakşır Otu Kök Ekstresinin (Ferula Longipedunculata Pesmen) Kastrasyon Yapılmış Ratlarda Oluşturulan Veno-Okluziv Erektil Disfonksiyonda Fibrozis Üzerine Etkisi Ve Bazı Farmakolojik Özelliklerinin Araştırılması, 2015-
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Kimyasal Olarak Modifiye Edilmiş Lignoselüloziklerden Termoplastik Kompozit Üretimi, 2015-
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Özütü Alınmış Meyan Kökü Posasının Pirolizinden Elde Edilen Biyo-Yağın Enstrümantal Analizi, 2015-
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Maliyeti Düşük Grafen ve Elektromanyetik Radyasyona Karşı Üretilmesi ve Karakterizasyonu, 2014-2016.
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Ekstraktı Alınmış Meyan Bitkisi (Glycyrrhiza glabra) Kökü Atıklarının Pirolizi ve Elde Edilen Ürünlerin Karekterizasyonu, 2014-2016.
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Using Some Industrial Wastes as substrates for Cultivate Oyster Mushroom (Pleurotus ostreatus spp.), 2014-2015
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Çeşitli Lignoselülozik Atıklardan Pleurotus Ostreatus Mantarının Kültürasyonu ve Karakterizasyonu, 2014-20015
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Bioactivity assay on extraction of various parts of Quercus infectoria, 2014-2015
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Bazı Meşe (Quercus) Türü Köklerinin Ekstraksiyon Sonrası HPLC İle Kimyasal Karakterizasyonu, 2011-2012
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Farklı Adaçayı Türlerinden Uçucu Yağ Eldesi Ve Kimyasal Karakterizasyonu, 2011-2012
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Pulperden Ayrılan Doğal ve Sentetik Artıklardan Yeni Nesil Kompozit Malzemelerin Karakterizasyonu, 2010-2012.
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Pulperden Ayrılan Doğal ve Sentetik Artıklardan Yeni Nesil Kompozit Malzemelerin Karakterizasyonu, 2010-2012.
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Münferit Proje, Yürütücü, Mikrodalga Destekli Su Destilasyonu Yöntemiyle Bazı Çam Türü Talaşlarının (P.Nigra, P.Brutia, P.Sylvestris, P.Pinea) Uçucu Yağları (Essential Oil) Çıkartılarak Gc-Ms İle Karakterinin Belirlenmesi, 2011-2013.
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü,    Antimicrobial and Antioxidant Activity of the root of Salix aegyptiaca L., 2014-
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Bulgur Suyu Kullanılarak Laktik Asit Üretimi, 2013-2014.
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Farklı Adaçayı Türlerinden Uçucu Yağ Eldesi Ve Kimyasal Karakterizasyonu, 2011-2012.
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Farklı Biyokütle Artıklarının Pirolizi ve Karakterize Edilmesi, 2008-2010.
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Thermal Treatment of Several Wood Species Grown In Iraq, 2013-2014.
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Badem Kabuğu ve Çam Fıstığı Kabuğundan Kimyasal Yöntem ile Aktif Karbon Üretilmesi ve Üretilen Aktif Karbonun Kimyasal Özelliklerinin İncelenmesi, 2013-2014.
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Trabzon ve Çevresinde Yayılış Gösteren Salep Türleri (Orchidaceae) Envanterinin Çıkarılması ve Kimyasal İçeriklerinin Araştırılması, 2013-
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Bazı Meşe (Quercus) Türü Köklerinin Ekstraksiyon Sonrası HPLC İle Kimyasal Karakterizasyonu, 2011-2012.
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Pulperden Ayrılan Doğal ve Sentetik Artıklardan Yeni Nesil Kompozit Malzemelerin Karakterizasyonu, 2010-2012.
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Pulper Atıklarının Katalitik Pirolizi, 2013-2014.
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Kahramanmaraş Ve Çevresinde Yayılış Gösteren Salep Türlerinin (Orchidaceae) Envanterinin Çıkarılması Ve Kimyasal İçeriklerinin Araştırılması, 2011-2013
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, A comparative study of biological activity of Turkish and Iraqian Glycyrrhiza glabra, 2014-2015
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, Biological activity of the root of Tribulus terrestris grown in north of Iraq, 2014-2015
 1. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, Termoset Kaynaklı Kompozit Üretimi, 2005-2006.

 

Uluslararası Toplantılara Bidirisiz Katılım

 1. Alma, M. H. (2014). COST 1203_2nd Workshop and 3rd Management Committee Meeting Katılımı, 20-21 Şubat 2014, Krakow, Polanya.
 1. Alma, M.H. (2013): COST FP1203, 1st Workshop and 2 Lisbon, Portugal 20. - 21. June 2013.
 1. Alma, M. H. (2007):  COST Action E49: ‘Processes and Performance of Wood-based Panels’ 7th Management Committee Meeting,  Mercure Hotel Atrium Braunschweig, Berliner Platz 3, 38102 Braunschweig, Germany
 1. Alma, M. H. (2007):  Zero Emıssıon Power Generatıon Workshop, TUBITAK MRC Gebze TURKEY, 16-18 of April 2007, a Joint Activity of TUBITAK MRC ENERGY INSTITUTE & Europan Commission Institute for Energy JRC-Petten.
 1. Alma, M.H. (2007): Orman Mühendisliği Ve Orman Endüstri Mühendisliği Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması Çalıştayı. 12 – 13 Nisan 2007, İ.Ü. Orman Fakültesi.
 1. Alma, M. H.  (2007): COST Action E49: Processes and Performance of Wood-based Panels 6th Management Committee Meeting, Ecole Supérieur du Bois Nantes, France, 20 March, 2007.
 1. Alma, M. H.  (2007): COST ACTION E49 Management Committee and Working Group Meeting, 29 January, 2007,  Banana City Hotel, Winterthur, Switzerland.
 1. Alma, M. H.  (2007): COST ACTION E49. Processes and Performance of Wood-based Panels Management Committee and Working Group Meeting 14-15 November 2006. Bern University of Applied Science, Biel, Switzerland.
 1. Alma, M. H. (2007): COST E49 Workshop, in Hamburg University of Hamburg/ BFH Germany, 27-28 August 2006.
 1.  Eğitime katılım: COST Action FP1105 (Understanding wood cell wall structure, biopolymer interaction and composition: implications for current products and new material innovation), Training School on The Physical Principles Underpinning Self organization in Plants, 04.04.2016-08.04.2016, Latvian State Institute of Wood Chemistry, Riga, Letonya.

 

 

İdari Görevler

 1.   Orman Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanlığı
 1.   Orman Endüstri Mühendisliği Orman Biyolojisi Ve Odun Koruma Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı
 1.   Orman Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği
 1.   Orman Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği
 1.   KSÜ Rektörlüğü Senato Üyeliği
 1.   KSÜ Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü
 1.   KSÜ ÜSKİM Müdürlüğü

 

Editörlükler ve Yayın Kurulu Üyelikleri

  1.      Fresenius Environmental Bulletin  (SCI-Expanded), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Parlar Research and Technology                     

 1. Bioresources (SCI-Expanded), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, NC State University         
 1. Biological Diversity and Conservation (Diğer endeksler), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Anadolu University Faculty of Sciences                       
 1. Natural Resources (Diğer endeksler), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, SCIRP
 1. Journal Of Composite Materials (Diğer endeksler), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, SCIRP
 1. Advances In Food Science (Diğer endeksler), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, PSP Yayın Evi
 1. Turkish Journal of Forestry (Diğer endeksler), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Suleyman Demirel University
 1. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University (Diğer endeksler), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Istanbul University
 1.   Journal of science and technology dergisinde editorial board üyeliği

 

 1.   KSÜ Mühendsilik Dergisi Editörlüğü

 

 1. Medicinal plants dergisinde editorial board üyeliği

 

Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

 1.  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde proje hakemliği ve San-Tez proje hakemliği
 1.  Uluslararası 4 adet dergi hakemliği
 1.  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri üyeliği ve dergi hakemliği ve editörlüğü (2012).
 1.    K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde uzmanlık grubu üyeliği. 
 1.    Gazi Üniversitesi Kastamonu Orman Fakültesi Dergisinde Yayın Kurulu Üyeliği
 1.    TÜBİTAK tarafından yayınlanan DOĞA dergisinde yayın kurulu üyeliği
 1.    Üniversite sanayi işbirliği Komisyon ve diğer birçok komisyon üyeliği ve başkanlıkları
 1.   TÜBİTAK-TOVAG komite üyeliği
 1.    TBMM Biyodizel komisyon üyeliği
 1.   COST Ormancılık ekspert üyeliği ve Cost Action E-49 Türkiye sorumlusu
 1.   NCS de yayınlanan Bioresources dergisinin editorial board üyeliği
 1.   Cevre ve Orman Bakanlığında enerji danışmanlığı
 1.   Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Danışman kurlu üyeliği
 1.   KSÜ, ÜSKİM çevre ve enerji koordinatörlüğü
 1.   TEKNOKENT ve TEKMER Kurucu Müdürlüğü
 1.   TAGEM risk kurul üyeliği
 1.   COST FP0904 TÜRKİYE sorumlusu
 1.   BOREN –KSÜ bor ahşap ve kompozit yetkinlik merkezi kuruculuğu
 1.   BAP Komisyon Üyeliği
 1.   Rektör Danışmanlığı

21.  COST FP1203 TÜRKİYE sorumlusu

 1.   Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asil üyeliği
 1.   TÜBA Mühendislik Terimler sözlüğü kurul üyeliği
 1.   TÜBA GEBİT kurul üyeliği
 1.     TÜBA Enerji grubu üyeliği

 

Ödüller

 1. Kahramanmaraş İş Adamları Derneği tarafından 2012 yılında bilimsel çalışmada en iyi bilim insanı ödülünü aldı
 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği lisans derslerinden dolayı için onur öğrenciliği.
 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği 1997-1998 dönem birinciliği.
 1. 1996 yılı TÜBİTAK Hüsamettin Tuğaç Vakfının üçüncülük Araştırma Ödülü.
 1. Uluslararası yayınlarından dolayı 1997-2002 yılı 10 dan fazla TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Kurulu ödüller.
 1. ODTÜ Prof. Dr. Mustafa N. Parlar Eğitim Vakfının 1998 yılı Araştırma ve Teşvik ödülü.

 

Diğer Bilimsel Falliyetler

 1. The First International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies konferansı, Organizasyon Komitesi
 1. II. Uluslararası Katılımlı Ulusal Humik Madde Kongresi Kongre Başkanlığı
 1. 2nd Workshop and 3rd Management Committee Meeting Katılımı, 20-21 Şubat 2014, Krakow, Polanya.
 1. Pekin Orman Üniversitesi Malzeme Kolejinde (Çin Halk Cumhuriyeti) “Odunun Sıvılaştırılması ve Uygulamaları” adlı seminer, 18-19 Aralık 2014.
 1. Yurtdışından bilim insanı davet etme 
 1. Ulusal ve uluslararası sempozyum düzenleme
 1. Ekim 1997 tarihinde Antalya'da yapılmış olan ve FAO ile Orman Bakanlığımızın organize ettiği XI. Dünya 2.Ormancılık Kongresinin Bilim Komitesi üyeliği.
 1. Ulusal Bor sempozyumunda bilimsel komite üyeliği
 1. Santez kapsamında pilot tesislerinin kurulması
 1. 2. Humik Madde Kongre başkanlığı
 1. Yurtdışında doktora danışmanlığı
 1. Erasmus çerçevesinde Polonya warsaw university of life Science de ders verme (2010)
 1. 2015 world wood day organize komite üyeliği
 1. Saray Bosna ve makedonya’da duzenlenen Kimya Bilimi ve teknoloji sempozyumunda organize ve bilim komite üyeliği
 1. Organize ve Bilim Komite Üyeliği; Committee: 2nd International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies August 26-30, 2016, Skopje, Macedonia.
 1. Local Organization Committee: European Non-Wood Forest Products (NWFPs) Network COST Action FP1203 4th Workshop and 5th Management Committee Meeting, February 17-19, 2016. Titanic Beach Lara Hotel, Antalya, Turkey.

 

Patentler

 1. Ayçiçeği Bitkisinin Saplarından İzolasyon Levhası (Asil) Üretilmesi 2008 (TPE’ye Başvuruldu, 2008).
 1. Pulperden Ayrılan Doğal Ve Sentetik Artıklardan Yeni Nesil Kompozit Malzemelerin Karakterizasyonu (TPE’ye Başvuruldu, 2009).

 

Tezler

 1. Yüksek Lisans Tezi: Çeşitli Ağaç Türlerinde Su Alınımının ve Çalışmasının Azaltılması, KTÜ, Trabzon, Turkey.(1991).
 1. Doktora Tezi: Several Acids-Catalyzed Phenolation of Wood and Its Application to Molding Materials (ingilizce), Ph.D. Thesis, Kyoto University, Kyoto, Japan.(1996).

 

Son İki Yılda Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Verilen Dersler

 

Akademik

Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güz

 

PLANT PHENOLICS

2

2

6

FOREST BY PROD. IN TURKEY AND THEIR USAGE AREA

 

2

2

6

INSTRUMENTAL METHODS OF ANALYSIS FORESTPRODUCTS

 

2

2

6

TECHNIQUES OF WRITING SCIENTIFIC PAPERS

 

2

0

1

MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS

 

3

0

5

GİRİŞİMCİLİK VE AR-GE DESTEKLERİ

 

4

0

23

ODUN BİLEŞENLERİNDEN FAYDALANMA

 

2

2

44

BİTKİ FENOLLERİ

 

2

2

5

ORMAN ÜRÜNLERİNDE ENSTRÜMENTAL ANALİZ METOTLARI

 

2

2

11

BİLİMSEL MAKALE YAZIM TEKNİKLERİ

 

2

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

ÇEVRE DOSTU BİYO-YAKIT TEKNOLOJİSİ

 

3

0

4

MEDICINAL AND

AROMATIC PLANTS

3

 

0

 

9

 

BİYOENERJİ TEKNOLOJİSİ (SEÇ.)

3

0

1

 

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

 

2

2

11

ORMAN YAN ÜRÜNLERİ KİMYASI

 

2

2

6

ORMAN ÜRÜNLERİNDE ENSTRÜMENTAL ANALİZ METOTLARI

2

2

2

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER

3

0

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015/2016

 

 

 

 

 

 

 

Güz

 

BİODEGRADABLE PLASTİC

0

0

1

 

ODUN VE DOĞAL LİF ESASLI KOMPOZİTLER

3

0

4

ODUN BİLEŞENLERİNDEN FAYDALANMA

2

2

17

ORMAN ÜRÜNLERİNDE ENSTRÜMENTAL ANALİZ METOTLARI

 

2

2

5

TEKNİK İNGİLİZCE

2

0

4

 

 

 

 

 

 

 

 

İlkbahar

 

AKADEMİK İNGİLİZCE (SEÇ.)

 

3

0

2

ODUN DIŞI ORMAN ÜRÜNLERİ

 

2

2

6

ORMAN END. MÜH. ENST. ANALİZ TEKN.

1

2

1

 

ORMAN YAN ÜRÜNLERİ KİMYASI

2

2

2

 

ENDÜSTRİYEL POLİMELER

 

2

2

4

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER

 

3

0

2

YENİLEBİLİR MANTLARLAR

 

4

0

1

 

Danışmanlıklar

 1. Tiryaki agro
 1. Yıldız holding (Ülker grubu)
 1. Kıvaç Tekstil
 1. Ekodeck
 1. Merkez çelik
 1. İstanbul Şehir Üniversitesi
 1. Uşak OSB
 1. Çabasan
 1. Uğur Selüloz