Iğdır Üniversitesi

TEZ HAZIRLAMA REHBERİ İÇİN BELGELER 

Aşağıda bulunan EK 1. DIŞ KAPAK, EK 2. İÇ KAPAK, EK 3. TAAHHÜTNAME (Bilimsel Etiğe Uygunluk Sayfası), EK 4. KABUL VE ONAY SAYFASI başlıklı ekler MATBU olup, tez yazım aşamasındaki bütün öğrenciler tarafından bu sayfadan indirilerek kullanılacak ve bu eklerde herhangi bir sayfa numarası kullanılmayacaktır. Bu sayfadaki diğer ekler ise bilgilendirme amaçlı olup öğrencilere rehberlik etmeye yöneliktir.