• utemelislam.png
  Sosyal Bilimleri Enstitüsü
  Tez Hazırlama Rehberi
 • sosyal-1440x410-2.jpg
  Sosyal Bilimleri Enstitüsü
  Tez Hazırlama Rehberi
 • sosyal-1440x410.jpg
  Sosyal Bilimleri Enstitüsü
  Tez Hazırlama Rehberi
 • sos5823.jpg
  Sosyal Bilimleri Enstitüsü
  Tez Hazırlama Rehberi
 • sos5822.jpg
  Sosyal Bilimleri Enstitüsü
  Tez Hazırlama Rehberi
TEZ HAZIRLAMA REHBERİ İÇİN BELGELER 

Aşağıda bulunan EK 1. DIŞ KAPAK, EK 2. İÇ KAPAK, EK 3. TAAHHÜTNAME (Bilimsel Etiğe Uygunluk Sayfası), EK 4. KABUL VE ONAY SAYFASI başlıklı ekler MATBU olup, tez yazım aşamasındaki bütün öğrenciler tarafından bu sayfadan indirilerek kullanılacak ve bu eklerde herhangi bir sayfa numarası kullanılmayacaktır. Bu sayfadaki diğer ekler ise bilgilendirme amaçlı olup öğrencilere rehberlik etmeye yöneliktir.

İndir
Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ VE SEMİNER YAZIM YÖNERGESİ (ÖRNEK TEZ FORMATINDA) 13.01.2017 pdf
ÖRNEK SEMİNER FORMATI Yeni 24.05.2018 pdf
EK 1. DIŞ KAPAK 02.06.2016 doc
EK 2. İÇ KAPAK 02.06.2016 doc
EK 3. TAAHHÜTNAME (Bilimsel Etiğe Uygunluk Sayfası) 02.06.2016 doc
EK 4. KABUL VE ONAY SAYFASI 02.06.2016 doc
EK 5. ÖZET 02.06.2016 doc
EK 6. ABSTRACT (İNGİLİZCE ÖZET) 02.06.2016 doc
EK 7. ÖNSÖZ 02.06.2016 doc
EK 8. İÇİNDEKİLER 28.09.2016 doc
EK 9. KISALTMALAR 28.09.2016 doc