DEVAM EDEN PROJELER

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Bünyamin YILDIRIM
Araştırmacı        : Arş. Görevlisi Fatih DEMİREL – Doktora Proje
Proje Süresi       : 2 Yıllık, Sulu Koşullarda. 2017-2019
Proje Başlığı      : Türkiye’nin Farklı Bölgelerinden Toplanmış Yerel Buğday Geneotiplerinin Morfolojik Olarak Tanımlanması ve Genetik Farklılığın Moleküler Markörler Aracılığıyla Belirlenmesi.

Proje Yöneticisi : Prof. Dr. Bünyamin YILDIRIM
Araştırmacı        : Ayşegül KALKAN – Yüksek Lisans Proje
Proje Süresi       : 1 Yıllık, Sulu Koşullarda. 2017-2018
Proje Başlığı      : Iğdır Koşullarında Farklı Pamuk Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Yaşar KARADAĞ
Araştırmacı        : Arş. Görevlisi Seda AKBAY TOHUMCU – Doktora Proje
Proje Süresi       : 2 Yıllık, Sulu Koşullarda. 2017-2019
Proje Başlığı      : Iğdır Koşullarında Karışım Oranı Ve Biçim Zamanının Adi Fiğ+ Tahıl Karışımında Verim Ve Kalite Üzerine Etkisi.

Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Bilal KESKİN
Araştırmacı        : Arş. Gör. Barış EREN  – Doktora Proje
Proje Süresi       : 3 Yıllık+, Sulu Koşullarda. 2017-2020+
Proje Başlığı      : Iğdır Ekolojik Koşullarda Toplanan Adi Yonca Geneotiplerinin Bitkisel Verim Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.

Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Bilal KESKİN
Araştırmacı        : Arş. Gör. Barış EREN  – Bağımsız Proje
Proje Süresi       : 3 Yıllık+, Sulu Koşullarda. 2017-2020+
Proje Başlığı      : Iğdır Ekolojik Koşullarda Toplanan Adi Yonca Geneotiplerinin Bitkisel Verim Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.

Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Fariz MİKAİLSOY
Araştırmacı        : Rıdvan TİK  – Yüksek Lisans Proje
Proje Süresi       : 1 Yıllık, Kuru Koşullarda. 2017-2018
Proje Başlığı      : Iğdır Ovası Toprakların Pedotransfer Fonksiyonlarının Belirlenmesi.

Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Kenan BARİK               
Araştırmacı        : Arş. Gör. Erhan ERDEL  – Doktora Proje
Proje Süresi       : 3 Yıllık+, Sulu Koşullarda. 2017-2020+
Proje Başlığı      : Iğdır Yöresi Koşullarında Korumalı Toprak Yönetim Uygulamalarının Bazı Toprak Özellikleri ile Mısır ve Buğday Bitkilerinin Verim Parametreleri Üzerine Etkileri.

Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Süleyman TEMEL
Araştırmacı        : Alemşah TUFUR ÖZTÜRK – Yüksek Lisans Proje
Proje Süresi       : 2 Yıllık, Sulu Koşullarda. 2017-2019
Proje Başlığı      : Iğdır Ekolojik Koşullarında Farklı Kinoa Çeşitlerinin Tohum Verimi İçin Ekim Zamanlarının
Belirlenmesi.

Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Süleyman TEMEL
Araştırmacı        : Selma ÇAKMAKÇI – Yüksek Lisans Proje
Proje Süresi       : 2 Yıllık, Sulu Koşullarda. 2017-2019
Proje Başlığı      : Ot ve Tohum Tipi Kinoa Hatlarının Geliştirilmesi İçin Seleksiyon Çalışmaları.

Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Süleyman TEMEL
Araştırmacı        : Savaş YOLCU  – Yüksek Lisans Proje
Proje Süresi       : 2 Yıllık, Sulu Koşullarda. 2017-2019
Proje Başlığı      : Iğdır Yöresi Sulu Koşullarda Kinoa Bitkisinin Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine Ekim ve Hasat Zamanlarının Belirlenmesi.

Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Süleyman TEMEL
Araştırmacı        : Doç. Dr. Süleyman TEMEL – Diğer Proje
Proje Süresi       : 2 Yıllık, Sulu ve Kuru Koşullarda. 2017-2019
Proje Başlığı      : Iğdır Ekolojik Koşullarında Farklı Amarant ve Kaniwa Çeşitlerin Adaptasyonu.

Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. İbrahim HOSAFLIOĞLU
Araştırmacı        : Vural GÖKÇE – Yüksek Lisans Projesi
Proje Süresi       : 2 Yıllık, Sulu Koşullarda. 2017-2019
Proje Başlığı      : Çim Türlerinde Örtü Ekim Yöntemi İle Ekim Normu Ve Gübreleme Çalışması.

Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. İbrahim HOSAFLIOĞLU
Araştırmacı        : Yrd. Doç. Dr. İbrahim HOSAFLIOĞLU – Bağımsız Proje
Proje Süresi       : 2 Yıllık, Sulu Koşullarda. 2017-2019
Proje Başlığı      : Yeşil Alan Bitki Türlerinde Ekim Normu Ve Gübre Dozları Çalışması.

Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Hakkı AKDENİZ
Araştırmacı        : Doç. Dr. Bilal KESKİN – Bağımsız Proje
Proje Süresi       : 3 Yıllık+, Sulu Koşullarda. 2017-2020
Proje Başlığı      : Suni Mera Tesisi.

Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Hakkı AKDENİZ
Araştırmacı        : Yrd. Doç. Dr. İbrahim HOSAFLIOĞLU – Bağımsız Proje
Proje Süresi       : 3 Yıllık+, Kuru Koşullarda. 2017-2020
Proje Başlığı      : Bazı Yonca Çeşitlerinin Iğdır Koşullarında Verim Performasyonları.

Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Ramazan GÜRBÜZ
Araştırmacı        : Doç. Dr. Süleyman TEMEL – Bağımsız Proje
Proje Süresi       : 1 Yıllık, Sulu Koşullarda. 2017-2018
Proje Başlığı      : …ğının ve Farklı Dönemlerde Yapılan Fiziksel Yabancı Ot Kontrolünün Kinoa Verim…

Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Ramazan GÜRBÜZ
Araştırmacı        : Çağlar AÇIKGÖZ – Yüksek Lisans Proje
Proje Süresi       : 1 Yıllık, Sulu Koşullarda. 2017-2018
Proje Başlığı      : …anlarda Kullanılan Herbisitlerin Yabancı Ot Kontrolünde Etkinlikleri ve Mısır Ver…

Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Sezgin SANCAKTAROĞLU
Araştırmacı        : Yrd. Doç. Dr. Sezgin SANCAKTAROĞLU – Bağımsız Proje
Proje Süresi       : 3 Yıllık+, Sulu Koşullarda. 2017-2020+
Proje Başlığı      : Farklı Lavanta Türlerinin Iğdır Ekolojik Koşullarında Bazı Agronomik Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi.

Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Uğur ŞİMŞEK
Araştırmacı        : Arş. Gör. Faruk TOHUMCU – Doktora Proje
Proje Süresi       : 3 Yıllık+, Sulu Koşullarda. 2017-2020+
Proje Başlığı      : Iğdır Yöresi Topraklarına Uygulanan Farklı Organik Atıkların Toprak Özellikleri İle Mısır Bitkisinin Verimi Üzerine Etkisi.

Proje Yöneticisi: Arş. Görevlisi Fatih DEMİREL
Araştırmacı        : Arş. Görevlisi Fatih DEMİREL – Bağımsız Proje
Proje Süresi       : 2 Yıllık, Sulu Koşullarda. 2017-2019
Proje Başlığı      : Bazı Fasulye Çeşitlerinde Morfolojik Özelliklerinin İncelenmesi.

Proje Yöneticisi: Arş. Görevlisi Fatih DEMİREL
Araştırmacı        : Arş. Görevlisi Fatih DEMİREL – Bağımsız Proje
Proje Süresi       : 2 Yıllık, Sulu Koşullarda. 2017-2019
Proje Başlığı      : Iğdır Ovası Mısır Yetiştiriciliğinde Bazı Mısır Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurları Üzerine araştırmalar.

Proje Yöneticisi: Dr. Öğrt. Üyesi Ramazan GÜRBÜZ
Araştırmacı        : Ziraat Müh. Muhabbet ÜCRAK-Yüksek Lisans
Proje Süresi       : 1 Yıllık, Sulu Koşullarda. 2018
Proje Başlığı      : Iğdır İli buğday ekim alanlarında Sgetal Florunun belirlenmesi ve önemi. Bazı yabancı otların gelişme biyolojilerinin incelenmesi.

 

Proje Yöneticisi: Dr. Öğrt. Üyesi Serdar SARI
Araştırmacı        : Dr. Öğrt. Üyesi Uğur ŞİMŞEK-Arş. Gör. Erhan ERDEL-Arş. Gör. Faruk TOHUMCU-Bağımsız Proe
Proje Süresi       : 3 Yıllık+,Sulu Koşullarda. 2018-2020+
Proje Başlığı      : Anız yakımının toprak özellikleri üzerine etkisi.

 

Proje Yöneticisi: Doç.Dr.Süleyman TEMEL
Araştırmacı        : Doç.Dr. Bilal KESKİN-Diğerleri
Proje Süresi       : 2 Yıllık, Sulu Koşullarda. 2018-2020
Proje Başlığı      : Kışlık ve Yazlık ekilen farklı yem bezelyesi çeşitlerinin ot ve tohum üretim performanslarının belirlenmesi.

 

Proje Yöneticisi: Doç.Dr.Süleyman TEMEL
Araştırmacı        : Doç.Dr. Bilal KESKİN-Diğerleri
Proje Süresi       : 2 Yıllık, Sulu Koşullarda-Kuru Koşullarda-2018-2020
Proje Başlığı      : Sulu ve Kıraç koşullarda ekilen "Atriplex Nitens" in ot ve tohum üretim performanlarının belirlenmesi.

 

Proje Yöneticisi: Dr. Öğrt. Üyesi Mücahit PEHLUVAN
Araştırmacı        : Arş. Gör. Berna DOĞRU ÇOKRAN-Bağımsız Proje-BAP
Proje Süresi       : 2 Yıllık, Sulu Koşullarda
Proje Başlığı      : Aras Havzası'nda yetiştirilen farklı Şalak (Aprikoz) Kayısı Klonlarının Pomolojik ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesi.

 

Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Bilal KESKİN
Araştırmacı        : Doç.Dr. Bilal KESKİN-Doç.Dr.Süleyman TEMEL-Arş. Gör. Barış EREN-Diğerleri
Proje Süresi       : 2 Yıllık, Sulu Koşullarda-2018-2020
Proje Başlığı      : Tuzlu topraklarda farklı dozlarda sıvı ve katı organik gübre kullanımının Mısır bitkisinin gelişmesi üzerine etkileri.

 

Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Ahmet Metin KUMLAY
Araştırmacı        : Yük. Lis. Öğr. Işıl Duygu YILMAZ-Diğerleri
Proje Süresi       : 1Yıllık, Sulu Koşullarda-2018
Proje Başlığı      : Farklı saygı çeşitlerinde gübreleme denemesi.

 

Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Ahmet Metin KUMLAY
Araştırmacı        : Yük. Lis. Öğr. Işıl Selahattin KONDAK-Diğerleri
Proje Süresi       : 1Yıllık, Sulu Koşullarda-2018
Proje Başlığı      : Farklı reyhan çeşitlerinde gübreleme denemesi.

 

Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Ahmet Metin KUMLAY
Araştırmacı        : Yük. Lis. Öğr. Aysel ARICAN-Diğerleri
Proje Süresi       : 1Yıllık, Sulu Koşullarda-2018
Proje Başlığı      : Farklı reyhan çeşitlerinde sıra arası ve sıra üzeri denemesi.

 

Proje Yöneticisi: Dr.Öğr.Üyesi Ramazan GÜRBÜZ
Araştırmacı        : Yüksek Lisans
Proje Süresi       : 1Yıllık, Sulu Koşullarda-2018
Proje Başlığı      : Bazı her bisitlen Kinoa yetiştiriciliğinden yabani otlara etkinliği.

 

Proje Yöneticisi: Dr.Öğr.Üyesi Ramazan GÜRBÜZ
Araştırmacı        : Bağımsız Proje
Proje Süresi       : 2Yıllık, Sulu Koşullarda-2018-2020
Proje Başlığı      : Kinoa yetiştiriciliğinden yabani ot mücadelesi için kritik periyodun belirlenmesi.