SONUÇLANAN PROJELER

Proje Başlığı: Doğu Anadolu Bölgesinin Farklı Ekolojilerinde Yetiştirilebilecek Ot ve Tohum Tipi Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) Genotiplerinin Belirlenmesi.
Doç. Dr. Süleyman TEMEL      Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2015-2017

Proje Başlığı: Kurak Şartlarda Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinin Yazlık ve Kışlık Ekim Zamanlarının Belirlenmesi
Doç. Dr. Süleyman TEMEL       Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2014-2016

Proje Başlığı: Iğdır İli Taban Koşullarında Mera Tesisinde Kullanılabilecek  Bazı Çok Yıllık Sıcak ve Serin Mevsim Buğdaygil ile Baklagil Karışımlarının Performanslarının Belirlenmesi
Doç. Dr. Süleyman TEMEL       Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2013-2016

Proje Başlığı: Iğdır Ovası Taban Koşullarında Adi Fiğ (Vicia sativa L.) Çeşitlerinin Kuru Ot Verimi ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi
Doç. Dr. Süleyman TEMEL        Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2012-2014

Proje Başlığı: Iğdır Ovası Taban Koşullarında Macar Fiğ (Vicia panonica L.) Çeşitlerinin Kuru Ot Verimi ve Kalite Özelliklerinin İncelenmesi
Doç. Dr. Süleyman TEMEL        Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2013-2015

Proje Başlığı: Yazlık Ekilen Quinoa (Chenopodium quinoa) Bitkisinde Farklı Azot ve Fosfor Dozlarının Verim ve Kalite Komponentleri Üzerine Etkisi
Doç. Dr. Süleyman TEMEL        Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2014-2016

Proje Başlığı: Farklı Sulama Yöntemleri ve Seviyelerinin İkinci Ürün Silajlık Mısır (Zea mays L.)’ın Verim ve Verim Öğelerine Etkileri
Doç. Dr. Bilal KESKİN          Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2014-2015

Proje Başlığı: Farklı Sulama Suyu Seviyelerinin Dane Mısırın Verim Ve Verim Öğelerine Etkileri
Doç. Dr. Bilal KESKİN          Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2014-2015

Proje Başlığı: Farklı Sulama Suyu Seviyelerinin Silajlık Mısırın Verim Ve Verim Öğelerine Etkileri
Doç. Dr. Bilal KESKİN          Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2014-2015

Proje Başlığı: Silajlık Sorgum (Sorgum sp.)’un Verim ve Kalitesi Üzerine Farklı Sulama Suyu Tuzluluk Seviyelerinin Etkileri
Doç. Dr. Bilal KESKİN          Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2015-2016

Proje Başlığı: Dane Mısır Çeşitlerinin verim ve kalitelerinin belirlenmesi
Doç. Dr. Bilal KESKİN          Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2015-2016

Proje Başlığı: Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi
Doç. Dr. Bilal KESKİN          Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2015-2016

Proje Başlığı: İkinci ürün Dane Mısır Çeşitlerinin verim ve kalitelerinin belirlenmesi
Doç. Dr. Bilal KESKİN          Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2015-2016

Proje Başlığı: İkinci Ürün Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Bitkisel Özelliklerinin Belirlenmesi
Doç. Dr. Bilal KESKİN          Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2015-2016

Proje Başlığı: Farklı Sıra Üzeri Sıkıştırma Düzeylerinin Mısır Bitkisinin Çimlenme Verim Parametrelerine Etkileri
Doç. Dr. Sefa ALTIKAT         Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2013-2015

Proje Başlığı: Mısırda Farklı Sıra Üzeri Sıkıştırma Düzeyleri ve Makina İlerleme Hızlarının Tohum Dağılım Düzgünlüğü, Tarla Filizi Çıkışı ve Verime Olan Etkileri
Doç. Dr. Sefa ALTIKAT         Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2013-2015

Proje Başlığı: Tohum dağılım alanının belirlenmesinde iç bükey zarf algoritmasının uygulanabilirliği
Doç. Dr. Sefa ALTIKAT         Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2013-2015

Proje Başlığı: Farklı Sıra Üzeri Sıkıştırma Düzeyleri ve Traktör İlerleme Hızlarının Mısır Bitkisinde Toprak Fiziksel Özellikleri ve CO2 Yayılımına Etkileri
Doç. Dr. Sefa ALTIKAT         Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2013-2015

Proje Başlığı: Tarla trafiği ve farklı gübre uygulamalarının CO2 emisyonu ve toprağın O2 kapasitesine olan etkileri
Doç. Dr. Sefa ALTIKAT         Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2014-2016

Proje Başlığı: Farklı toprak işleme sistemlerinin CO2 yayılımına etkileri
Doç. Dr. Sefa ALTIKAT         Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2014-2016

Proje Başlığı: Sera koşullarında yetiştirilen hıyar ve biber bitkilerinin kök gelişim düzeylerinin sera gaz emisyonlarına etkileri
Doç. Dr. Sefa ALTIKAT         Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2014-2015

Proje Başlığı: Iğdır Ekolojik Şartlarında Bazı Çilek Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kenan GEÇER        Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2013-2014

Proje Başlığı      : Farklı Sıra Aralığı ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Kinoa Bitkisinin Tohum Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi.

Doç. Dr. Bilal KESKİN       Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2017-2018
Proje Başlığı      : Farklı Sıra Aralığı ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Kinoa Bitkisinin Tohum Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi.

Doç. Dr. Bilal KESKİN       Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2017-2018
Proje Başlığı      : …anlarda Kullanılan Herbisitlerin Yabancı Ot Kontrolünde Etkinlikleri ve Pamuk Ver…

Yrd. Doç. Dr. Ramazan GÜRBÜZ      Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2017-2018