• turizm4-2.jpg
    Turizm Fakültesi
    Misyon ve Vizyon

 

Misyon

Temel işletmecilik ve turizm meslek formasyonuna sahip, bilgi ve iletişim teknolojilerini bilen ve etkin kullanabilen, İngilizce’nin yanı sıra ikinci bir yabancı dil bilgisine sahip, teorik ve uygulamalı olarak meslekî eğitim ile donatılmış, turizm sektörünün ve turizm işletmelerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli orta ve üst kademe yönetici adayları ve turizm işletmecileri yetiştirmektir.

Vizyon

Çağın gerektirdiği yeniliklere açık, hür ve bilimsel düşünceye sahip, hukuka saygılı, üreten, tartışan, topluma ve ülke ekonomisine hizmet etme düşüncesi ve sorumluluğunda olan, küresel düzeydeki rekabete ayak uydurabilecek donanıma sahip mezunlar yetiştiren, ülkenin en başarılı ve ilk sıralarda yer alan Turizm Fakülteleri arasında yer almaktır.