Ziraat Fakültesi

 

Dekanın Mesajı

    Ziraat Fakültesi, 2006 yılında kurulmuş ve 2008 yılında da eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Fakültemize bağlı Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Tarım Ekonomisi, Biyosistem Mühendisliği, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile Zootekni bölümlerinde lisans ve lisansüstü eğitim ile tarımsal araştırma ve uygulama faaliyetleri yürütülmektedir. Fakültemiz şu ana kadar 382 Ziraat Mühendisi mezun vermiş ve 235 lisans öğrencisi ile eğitim ve öğretime devam etmektedir. Aynı zamanda fakültemize bağlı anabilim dallarında 49 ziraat yüksek mühendisi yetiştirilmiş ve hali hazırda 2 kişi doktorant olmak üzere 249 aktif yüksek ziraat mühendisi adayımız vardır. YÖK tarafından 2017 yılında üniversitelerde uygulamaya konulan yeniden yapılanma yaklaşımı çerçevesinde, Iğdır ili ve çevresinde Iğdır Üniversitesi ile Kamu-Sanayi-Sivil Toplum Kuruluşları işbirliğine dayalı kısa-orta-uzun dönemlerde, tarımsal ve hayvansal üretimin artırılması, yaygınlaştırılması, örgütlenmesi, üretimin artırılması için altyapının geliştirilmesi konularında uzman havuzundan oluşan proje ofisimiz hizmete başlamıştır. Yöre üreticilerinin ve müteşebbislerinin her türlü teknik ve bilimsel gereksinimlerine hizmet verecek alt yapı ve insan kaynaklarımız vardır.

     Sonuç itibariyle, ziraat fakültesi bir bütün olarak ve güçlü bir şekilde kendisini modern tarımsal veri ve bilgilerin ışığında öğrendiklerini uygulamaya dökebilen ve aynı zamanda gözlemlerini mühendislik formatına aktarabilen zeki ve ulusal ve uluslararası perfektif sahibi ziraat mühendisleri yetiştirmeye adamıştır. Aynı şekilde, fakültemiz bölgedeki diğer fakültelerden daha önemli bir fark yaratacak şekilde, tüm çalışanlarımız ve Iğdır’lılar ile beraber Iğdır’lılar için bölgede tarımsal potansiyelden ülke ekonomisine katkı sağlayacak katma değeri yüksek ürünlerin üretimi için bilim ve teknolojiden azami derecede istifade edilmesini sağlamaya çalışılacaktır.

Prof. Dr. Sulhattin YAŞAR - Dekan                                                                             

 

Dean's Message

     Agricultural faculty was founded in 2006 in Igdir province, and has been started to offer undergraduate and postgraduate education since 2008. We simply have a curriculum based education as well research activities in the following areas of science: horticulture, plant protection, field crops, agricultural economy, bio-system engineering, soil sciences, plant nutrition and animal science. Up to now, we have 382 graduates and 49 postgraduates (MSc and PhD), now working as Agricultural Engineers. In 2017, we have 235 undergraduate and 249 postgraduate students at their on-going studies. Our faculty has a commitment to fulfill the requirements of being a research and extension university under a new mission of Turkish Higher Council of Education in 2017. Therefore, we have now established a new project office for this purpose. The office has been comprised of highly competitive experts, specialized in many areas of plant and animal production. Their motto is to offer research and extension services to the regional customers to enhance the agricultural production in the region and to find solutions to their on-going problems by conducting research and experiments.

     Shortly, all our members have a commitment to offer a better quality of agricultural education and training to our students to be open-minded and having national and international perfectives and to have new engineers who could able to put the knowledge into practice and equipped with technological and engineering know-how. Furthermore, our faculty has potential to make a difference among other faculties by offering new extension and research services to the regional producers. These services are of great importance and we strongly believe our services would have a significant contribution into the economic development of Igdir province, together with the people of Igdir for the people of Igdir.

Professor Sulhattin YASAR - Dean

 

Tarihçe

Milli Eğitim Bakanlığının 17.4.2006 tarih ve 8521 sayılı yazısı gereğince, 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20.4.2006 tarihinde Kafkas Üniversitesi bünyesinde kurulması kararlaştırılan Iğdır Ziraat Fakültesi’nin kuruluş kararnamesi, 2006/10381 karar no ile 26163 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Fakülte, 22.05.2008 tarihinde 28.3.1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununa eklenen Ek 100. madde ile yeni kurulan Iğdır Üniversitesine bağlanmıştır.