2019-2020 EĞITIM-ÖĞRETIM YILI BAHAR YARIYILI MERKEZI YERLEŞTIRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇIŞLE ÖĞRENCI KABULÜ

 

     Üniversitemiz programlarına 20 – 24 Ocak 2020  tarihleri arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilir. Başvuruda bulunacak olanların kayıtlı oldukları yıldaki merkezi (ÖSYS) yerleştirme puanının, Üniversitemiz programlarının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

 

1)-Başvuru yapılabilecek lisans-önlisans programları her bir sınıf için var olan kontenjanın %20  kadar öğrenci alımı yapılacaktır. Kontenjan bilgileri için (TIKLAYINIZ)

 

2)-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın uygulama esaslarına ilişkin 08/01/2015 Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararına ulaşmak için ekteki belgelere bakınız .(TIKLAYINIZ)

 

3)-Daha önce Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esaslarına göre yatay geçiş yapmadığına dair Taahhütname için ekte bulunan belgeye bakınız. (TIKLAYINIZ)

 

4)- Yatay Geçiş Takvimi için ekteki belgelere bakınız. (TIKLAYINIZ)

 

5)- Başvuru Dilekçesi için ekteki belgelere bakınız.(TIKLAYINIZ)

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 

1)-Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı Öğrenci Belgesi.

2)-Nüfus Cüzdanının arkalı önlü Fotokopisi.

3)-Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS Sonuç Belgesi ,Yerleştirme Sonuç Belgesi internet çıktısı.

4)-Onaylı Not Durum Çizelgesi (Transkript) ile Onaylı Ders İçeriği.

5) Daha önce Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esaslarına göre yatay geçiş yapmadığına dair Taahhütname.

 

NOT: Öğrenci tarafından yazılan Başvuru Dilekçesine yukarıda belirtilen belgeler eklenerek, 20–24 Ocak 2020 tarihleri arasında yatay geçiş yapılmak istenen fakülte/yüksekokula bizzat başvuru yapılması gerekmektedir. Ancak, posta ile veya bir başkası tarafından istenen belgeler tamam olmak koşulu ile başvuru yapılabilir. Eksik belgeli başvurular ile postadaki/kargodaki gecikmeler değerlendirmeye alınmaz, başvurunun kabul edilmemesinden Üniversitemiz sorumlu tutulamaz.

Kesin Kayıt Tarihleri ve Kayıt Yeri

 

     Kayıt yaptırmaları uygun görülen öğrencilerin kayıtları 03–07 Şubat 2020 tarihleri arasında; Şahsi olarak Üniversitemiz “İlgili  Fakülte, Yüksekokullarına ”  gelmeleri halinde yapılacaktır. Kabul edildiği bildirilen ancak şahsi olarak gelip kaydını yaptırmayan öğrencilerin kayıtları yapılmayacaktır.

 

 Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1)- 2 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf. (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

2)-29 yaşını tamamlayan erkek öğrencilerden askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge.

3) Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Kendi Kurumundan Almış Olduğu Belge

4)-Kayıtlı olduğu üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı. (İlgili üniversiteye kesin  kayıttan sonra resmi yazı ekinde gönderilmek üzere)

 

NOT: Üniversitemize başvurusu kabul edilen ve kesin kaydını yaptıran öğrencilerin halen kayıtlı oldukları üniversitelerden ilişiklerinin kesilerek dosyalarının gönderilmesi resmi yazı ile istenecektir. Ayrıca, öğrencilerin önceden ilişik kesmeleri gerekmemektedir.

Yazdır: