TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU  2024-2028 Stratejik Planı çerçevesinde insan hakları korunması kapsamında araştırma/geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim hizmetleri alanlarında sürekli iyileştirme faaliyetlerini yürütmek ve mevcut durumu analizedebilmek amacıyla Dış Paydaş Memnuniyet Anketi hazırlanmıştır.

Dış Paydaş Memnuniyet anketine https://tihek.gov.tr/anket/disanket adresi üzerinden erişebilirsiniz. 

Yazdır: