Iğdır Üniversitesi akademik personeli için üniversitemiz bünyesinde proje eğitimleri düzenlenecektir.

Günü birlik eğitimlere katılacak akademisyenlerimiz için üniversitemizin web sayfası üzerinden online eğitim linkleri paylaşılacaktır. ''Fikrini Al Gel Proje Eğitimi Günleri'' kapsamındaki eğitimler Microsoft team programı bağlantısı ile gerçekleştirilecektir. Proje kapsamındaki ilk eğitim, 19 Ocak 2021 saat 14:00'da gerçekleştirilecek olup, proje uzmanı Bahadır Başkonuş eğitmenliğinde verilecek proje eğitimi çerçevesinde, akademisyenlerin proje fikirlerini sunulabileceği kurumlar ve destek oranları ile ilgili bilgiler verilecektir. 

Proje Eğitimi Linki:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MTU4OWU1ZmYtMTM3Yy00ZGJiLTg2MjgtNWM0MTdjMzljMjY3
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea6e4603-8bae-45c5-8546-
7cfcfd3ef97f%22%2c%22Oid%22%3a%22410ae4af-7f80-439c-9264-71242110fa47%22%7d

Yazdır: