Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 12 nci maddesi uyarınca Üniversitemiz personeline yönelik olarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı düzenlenecektir.

PDF
  • Example fallback content: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: İndir 1695040892.pdf.

Dosyalar
Yazdır: