Covid-19 salgını nedeniyle geçilen uzaktan eğitim süreci ve online sınav döneminde, Iğdır dışında bulunan ve yeterli teknolojik imkana sahip olmayan öğrencilerimiz; bulundukları şehirdeki üniversitelerin teknik altyapısından, üniversiteler arası dijital eğitim iş birliği çerçevesinde faydalanabilmektedir.

Iğdır Üniversitesinin dijital eğitim iş birliği içerisinde bulunduğu üniversiteler şunlardır;

Kayseri Üniversitesi

Konya Teknik Üniversitesi

Karabük Üniversitesi

İskenderun Teknik Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi

Siirt Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi

Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi

Hitit Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi

Munzur Üniversitesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Yalova Üniversitesi

Türk Hava Kurumu Üniversitesi

Şırnak Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Kafkas Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi

Süleyman Demirel Üniversitesi

Erzurum Teknik Üniversitesi

Trabzon Üniversitesi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Yeditepe Üniversitesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Yazdır: