ÖSYM tarafından 14/07/2021 tarihinde açıklanan KPSS 2021/1 sonuçlarına göre Üniversitemizde çeşitli kadrolara memur olarak yerleştirilmesi yapılan adayların atamasının yapılması için aşağıdaki belgeleri 09/08/2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına posta yoluyla veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Not: Posta yoluyla yapılacak başvurularda yaşanan gecikmelerden şahıslar sorumlu olacaktır.

İSTENEN BELGELER:

1- KPSS sonuç belgesine ilişkin internet çıktısı,

2- ÖSYM'ce yerleştirildiğine ilişkin internet çıktısı,

3-Öğrenim belgesinin aslı ile birlikte Fotokopisi,

4-Nüfus cüzdanı Fotokopisi,

5-Adli Sicil Beyanı,

6-Askerlik Durum Belgesi ve Beyanı (Erkek adaylar için)

7-Sağlık Raporu (Sağlık Ocağından alınacak rapor geçerlidir)

8- Mal bildirim beyannamesi (Ekte örneği mevcut)(Ön-Arka Tek Sayfa Olacak)

9- Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son 6 ay içinde çekilmiş)

10-Özel koşul belirtilen kadrolar için adayın özel koşulu taşıdığını belirtir belge (Bilgisayar Sertifikası, Ehliyet vb.)

11- Başka kamu kuruluşlarında çalışıyor veya çalışmış ise Hizmet Belgesi,

12-Ortaöğretim döneminde Hazırlık Sınıfı öğrenimi var ise Diploma veya durumu belgelendiren resmi yazı,

13-Beyan Formu (Ekte örneği mevcut)

14-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Ekte örneği mevcut)

Not: Evrakları eksiksiz teslim edenlerin 17.04.2021 tarih ve 31457 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7315 Sayılı Güvenlik ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği şahısların arşiv araştırması yapıldıktan sonra atamaları yapılacaktır.

Adres : Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Telefon: 0476 223 00 26 Fax 0476 223 00 27

Yazdır: