TÜBA; Akademi bünyesinde oluşturulan Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu ile Gıda ve Beslenme Çalışma Grubunun iş birliğiyle Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde 21-23 Eylül 2023 tarihleri arasında "Biyoçeşitlilik, Tarım ve Gıda Sempozyumu"nu düzenleyecek.

Detaylı Bilgi İçin: https://tuba.gov.tr/tr/haberler/akademiden-haberler/tuba-biyocesitlilik-tarim-ve-gidaya-dikkat-cekiyor#:~:text=T%C3%9CBA%3B%20Akademi%20b%C3%BCnyesinde%20olu%C5%9Fturulan%20%C3%87evre,ve%20G%C4%B1da%20Sempozyumu%22nu%20d%C3%BCzenleyecek.

Fotoğraf
  • biyocesitlilik.jpg
Dosyalar
Yazdır: