Uşak Üniversitesi tarafından; Antalya AKEV Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Afyon
Kocatepe Üniversiteleri ile ortaklaşa olarak 14-16 Aralık 2021 tarihlerinde "Uluslararası Zanaattan
Sanata Kongre ve Jürili Karma Sergisi 2021" etkinliği düzenlenecektir. Multidisipliner olan kongreye zanaat, sanat ve tasarım kapsamında; Mühendislik, Güzel Sanatlar, Eğitim Bilimleri, Sosyal
Bilimler, İletişim, Mimarlık ve Tasarım, İnovatif Tasarım ve Üretim konu başlıklarında bildiriler kabul edilecektir. Düzenlenmesi planlanan Jürili Karma sergisine; Metal, Tekstil ve Moda Tasarımı, Seramik,
Deri, Ahşap, Grafik Tasarım, Geleneksel El Sanatları, Plastik Sanatlar, Cam, Keçe, İnovatif Tasarımlar,
Endüstriyel Tasarımlar, Fotoğraf alanlarında üretilmiş eser/ ürünler kabul edilecektir;
Düzenlenecek olan bu kongre ve sergiye ait dokümanlar ve detaylı bilgiler Üniversitemiz
https://zanaattansanata.usak.edu.tr/ internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Fotoğraf
  • 1634292269-sayfa-7.jpg
  • 1634292269-sayfa-8.jpg
Yazdır: