Danışma Kurulu

Mete TÜRKOĞLU

Orman ve Su İşleri Müdürlüğü

Doç.Dr. Celalettin GÖZÜAÇIK

Ziraat Fakültesi

Öğr.Gör.Yunus TUNÇ

Tema Iğdır Şubesi

Dr.Öğr.Üyesi. Rıfat KUVANÇ

Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Adem ÇAKMAK

Yeşilay Iğdır Şubesi