Misyon ve Vizyon

Üniversitemizin Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezi, 27.01.2011 tarih ve 27828 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre aşağıdaki görevleri üstlenmiştir; 

a) Ağrı Dağı’nda ve bölgede var olan doğal bitki ve hayvan varlıklarını korumaya ve devamlılığını sağlamaya yönelik gerekli önlemleri almak,

b) Ağrı Dağı’nın ve bölgenin sahip olduğu ekosistem özellikleri nedeniyle bünyesinde bulunan bitki, hayvan tür ve çeşitliliklerinin belirlenmesine yönelik ulusal ve uluslar arası proje ve araştırmalar yapmak, 

c) Doğal kaynak değerleri, eşsiz peyzaj özellikleri ve endemik bitki ve hayvan çeşitlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasını, korunmasını ve devamlılığını sağlamak,

ç) Bölgede yaşayan bitki ve hayvan türlerine ait fotoğraf ve video albümleri yapmak, bunları yayınlamak ve korumak, 

d) Rüzgâr ve güneş enerjilerinden yararlanmaya yönelik çalışmalar yapmak,  

e) Nuh tufanı, Ağrı Dağı efsanesi gibi konularda araştırma ve çalışmalar yapmak, belgesel film ve fotoğraf arşivi oluşturmak,

f) Türk kültüründe Ağrı Dağı’nın yeri ve önemini anlatmak ve bu bağlamda yöre kültürünün tanıtılmasını sağlamak için her türlü basın, yayın ve iletişim araçlarını kullanmak, Ağrı Dağı’nı Türkiye için bir marka haline getirmek, 

g) Ağrı Dağı’nın; bisiklet, kış sporları ve dağcılık faaliyetlerindeki potansiyelini belirlemek, yaz ve kış aylarında sportif etkinlikler yapılmasına imkan sağlayıcı çalışmalarda bulunmak, 

ğ) Iğdır’ın ve Ağrı Dağı’nın ulusal ve uluslararası bir turizm merkezi haline gelmesi için çalışmalar yapmak. Bu amaçla bünyesinde her hayvan türünden ikişer adet olmak üzere büyük bir hayvanat bahçesi kurmak. Yine bu bölge ekolojisin de yetişebilen bitki türlerini barındıran bir botanik parkın kurulması hedeflenmektedir.