Tarihçe

Ağrı Dağı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü; 22.05.2008 tarih ve 5765 sayılı kanunla kabul edilen ve 27.01.2011 tarihli ve 27828 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ek Madde 100’ göre Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bir kurum olarak kurulmuştur.