Dosyalar
Dosya Başlığı Yüklenen Tarih Dosya uzantısı
Akademik Teşvik Uygulama Esasları
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği Yeni 28.12.2018 .pdf
Genel İlkeler Yeni 28.12.2018 .pdf
Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu Yeni 28.12.2018 .pdf
Karşılaştırmalı Yönetmelik Tablosu Yeni 15.12.2018 .xlsx
İş Akış Şeması Yeni 15.12.2018 .pdf
Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar Yeni 15.12.2018 .docx
Başvuru Formu Yeni 15.12.2018 .doc