T.C.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE EK MADDE - 1 YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

 

     Üniversitemiz programlarına 25 – 28 Ocak 2021  tarihleri arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilir. Başvuruda bulunacak olanların kayıtlı oldukları yıldaki merkezi (ÖSYS) yerleştirme puanının, Üniversitemiz programlarının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

 

1)-Başvuru yapılabilecek lisans-önlisans programları her bir sınıf için var olan kontenjanın %20  kadar öğrenci alımı yapılacaktır. Kontenjan bilgileri için (TIKLAYINIZ)

 

2)-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın uygulama esaslarına ilişkin 08/01/2015 Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararına ulaşmak için ekteki belgelere bakınız .(TIKLAYINIZ)

 

3)-Daha önce Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esaslarına göre yatay geçiş yapmadığına dair Taahhütname için ekte bulunan belgeye bakınız.(TIKLAYINIZ)

 

4)- Ek Madde-1 Yatay Geçiş Takvimi için ekteki belgelere bakınız. (TIKLAYINIZ)

 

5)- Başvuru Dilekçesi için ekteki belgelere bakınız.(TIKLAYINIZ)

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 

1)-Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı Öğrenci Belgesi.

2)-Nüfus Cüzdanının arkalı önlü Fotokopisi.

3)-Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS Sonuç Belgesi ,Yerleştirme Sonuç Belgesi internet çıktısı.

4)-Onaylı Not Durum Çizelgesi (Transkript) ile Onaylı Ders İçeriği.

5) Daha önce Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esaslarına göre yatay geçiş yapmadığına dair Taahhütname.

6)- Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge

 

NOT: Öğrenci tarafından yazılan Başvuru Dilekçesine yukarıda belirtilen belgeler eklenerek, 25 – 28 Ocak 2021 tarihleri arasında yatay geçiş yapılmak istenen fakülte/yüksekokula bizzat başvuru yapılması gerekmektedir. Ancak, posta ile veya bir başkası tarafından istenen belgeler tamam olmak koşulu ile başvuru yapılabilir. Eksik

belgeli başvurular ile postadaki/kargodaki gecikmeler değerlendirmeye alınmaz, başvurunun kabul edilmemesinden Üniversitemiz sorumlu tutulamaz.

 

Kesin Kayıt Tarihleri ve Kayıt Yeri:

 

     Kayıt yaptırmaları uygun görülen öğrencilerin kayıtları 05–10 Şubat 2021 tarihleri arasında;Şahsi olarak Üniversitemiz “İlgili  Fakülte, Yüksekokullarına ”  gelmeleri halinde yapılacaktır. Kabul edildiği bildirilen ancak şahsi olarak gelip kaydını yaptırmayan öğrencilerin kayıtları yapılmayacaktır.

 

 Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1)- 2 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf. (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

 

2)-29 yaşını tamamlayan erkek öğrencilerden askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge.

 

3) Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Kendi Kurumundan Almış Olduğu Belge

 

4)-Kayıtlı olduğu üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı. (İlgili üniversiteye kesin  kayıttan sonra resmi yazı ekinde gönderilmek üzere)

 

NOT: Üniversitemize başvurusu kabul edilen ve kesin kaydını yaptıran öğrencilerin halen kayıtlı oldukları üniversitelerden ilişiklerinin kesilerek dosyalarının gönderilmesi resmi yazı ile istenecektir. Ayrıca, öğrencilerin önceden ilişik kesmeleri gerekmemektedir.

 

BİRİM  İLETİŞİM  BİLGİLERİ

        BİRİM ADI                         TELEFON NO                     ADRES

 Fen-Edebiyat Fakültesi                        0-  476 223 00 10- Dahili:4611 Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü

 Güzel Sanatlar Fakültesi                      0-  476 223 00 10- Dahili:4812 Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi         0- 476 223 00 10- Dahili:5013 Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü

 İlahiyat Fakültesi                                0 - 476 223 00 10- Dahili:4211-4205 Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü

 Mühendislik Fakültesi                          0 - 476 223 00 10- Dahili:4413-7319 Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü

 Sağlık Bilimleri Fakültesi                      0 - 476 223 00 10 Karaağaç Kampüsü

 Turizm Fakültesi                                 0 - 476 223 00 10 - Dahili:4105 Karaağaç Kampüsü

 Ziraat Fakültesi                                   0 - 476 223 00 10- Dahili:4013-4014 Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü

 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu       0 - 476 223 00 10-  Dahili:3312 Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü

 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu           0 - 476 223 00 10- Dahili: 3711 Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü

 Iğdır Meslek Yüksekokulu                     0 - 476 223 00 10- Dahili:3012-3016 Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü

 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu    0 - 476 223 00 10 -Dahili:3112-3113 Karaağaç Kampüsü

 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu       0 - 476 223 00 10- Dahili:3213-3215 Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü

 Tuzluca Meslek Yüksekokulu                 0 - 476 223 00 10- Dahili: 3412 Karaağaç Kampüsü

 

Print: