Üniversitemiz 2021-2025 yıllarını kapsayacak Stratejik Planı'nın hazırlanması ve stratejik planda istenilen başarıya ulaşabilmesi için Üniversitemizin öğrencilerinin görüş, öneri ve değerlendirmelerine gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla hazırlanan 2021-2025 dönemi stratejik plan Öğrenci Dış Paydaş Anket linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

https://forms.gle/7sZtRf8eS85ogCC87

Print: