Üniversitemiz 2021-2025 yıllarını kapsayacak Stratejik Planı'nın hazırlanması ve stratejik planda istenilen başarıya ulaşabilmesi için Üniversitemizin akademik ve idari personelinin görüş, öneri ve değerlendirmelerine gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla hazırlanan 2021-2025 dönemi stratejik plan Akademik Personel İç Paydaş Anketi (https://forms.gle/kvNe4MXfkjvgjrfS9) ile İdari Personel İç Paydaş Anketi (https://forms.gle/B1X8dUkMxAnT1bcS7) linkinden ulaşabilirsiniz

Print: