Üniversitemizin Konut Tahsis Yönergesinin (26/09/2019 tarih ve 30 sayılı Senato Kararı) 10.  maddesi uyarınca Üniversitemizin genelinde görev yapmakta olan  Akademik  ünvanlı personellerin Konut talebine esas başvurularının en geç 15/01/2021 tarihi mesai bitimine kadar yazımız ekinde gönderilen yeni Ek-5 Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesidoldurularak, Konut Tahsis Komisyon Başkanlığı sekretarya görevini yapmakta olan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına göndermeleri  gerekmektedir.  Ek-5 Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi 2020 yılında yenilendiğinden dolayı, puanlamada değişiklikler meydana gelmiştir. Bu nedenle, daha önceden başvuruda bulunan personellerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak olup, yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir.Belirtilen süre içerisinde gönderilmeyen talepler değerlendirmeye alınmayacak olup, bu konudaki sorumluluk ilgili personel ve birimlerine ait olacaktır

PDF
  • Example fallback content: This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download 1610620849.pdf.

Files
Print: