Muş Alparslan Üniversitesi üniversitenin kuruluş felsefesini yansıtan, Muş’un tarihî dokusunu ve sosyo-kültürel mirasını öne çıkaran, öğrenci merkezli eğitim-öğretim anlayışı ile bağdaşan; "1071 Malazgirt Zaferi, Alparslan, Bilim, Eğitim, Lale, Muş, Selçuklu" kavramlarından bir veya birkaçını ifade eden, akılda kalıcı,  özgün,  yenilikçi,  estetik  ve  işlevsel kullanılabilen  bir  "Muş  Alparslan  Üniversitesi Logosu"  tasarlanması amacıyla "Muş  Alparslan  Üniversitesi  Ödüllü  Logo  Tasarımı Yarışması" düzenlenmektedir.  Tüm vatandaşlarımızın katılımına açık olmak üzere  31  Mart  2020  tarihine  kadar başvurular  kabul  edilecektir.   Yarışma hakkında detaylı bilgilere http://www.alparslan.edu.tr/  adresinden erişilebilir.

Photo
  • logo-yarismasi.JPG
Files
Print: