Birimimiz üniversitemizle ilgili haberlerin yazılı ve görsel medyaya aktarımını, basın mensuplarından gelen röportaj ve makale türü taleplerin hazırlanması ve istenen sürede ulaştırılmasını, kamuoyuna duyurulması ve öğretilmesinde yarar görülen konuların basında yer almasını sağlamakta, medyada yer alan üniversite ve yükseköğretim ile ilgili yazılı ve görsel haberlerin takibini ve bunların arşivlerini oluşturmaktadır. Üniversitemizdeki gelişmeler ve yatırımlarla ilgili derlenen bilgileri basın mensuplarına ulaştırılmaktadır.