Dosya Başlığı Birim Dosya uzantısı
Dosya Başlığı Birim Dosya uzantısı
Karabağ Çalıştayı Yeni .pdf
III. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi Bildiriler Kitabı 2.Cilt .pdf
III. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi Bildiriler Kitabı 1.Cilt .pdf
İş Hayatında Kadın Olmak Sergisi .pdf
I. International Aromatic Plants & Cosmetics Symposium Proceeding Book .pdf
I. International Aromatic Plants & Cosmetics Symposium Abstract Book .pdf
I. Uluslararası 20.yy.'ın İlk Yarısında Türk Ermeni İlişkileri Sempozyumu Tam Metin Bildiriler Kitabı .pdf
I. Uluslararası 20.yy.’ın İlk Yarısında Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu Özet Kitapçığı
Iğdır 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi .pdf
II. International Iğdır Symposium Proceedings Book .pdf
EVRİMCİ YARATILIŞ GÖRÜŞÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ .pdf
Iğdır Tarımı İçin Alternatif Bir Bitki Kinoa .pdf
Dünya’da ve Türkiye’de Biyoteknoloji Ar-Ge Uygulamaları .pdf
AB ve Türkiye’de Gıda Güvenliği Risk Yönetimi .pdf
II-INTERNATIONAL IGDIR SYMPOSIUM ABSRACT BOOK .pdf
I. ULUSLARARASI TUZ TERAPİ ÇALIŞTAYI KİTAPÇIĞI YAYINDA .pdf
Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Seminer Sunumu - Dr. Öğr. Üyesi Seda ÖZDEMİR Mühendislik Fakültesi .pptx
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Kazım KARA KENDİ MEDENİYET DEĞERLERİMİZE GÖRE ÖZGÜN DÜŞÜNCE EKSENİNDE BİLGİ ÜRETMEK Ziraat Fakültesi .pptx
Prof. Dr. Sulhattin YAŞAR FTIR spektroskopik örneklemeler Ziraat Fakültesi .pptx
Prof. Dr. Bünyamin YILDIRIM-Aromatik Süs Bitkileri Ziraat Fakültesi .ppt
Araş. Gör. Faruk Tohumcu-Hidrojellerin Tarımda Kullanımı Ziraat Fakültesi .pptx
Araş. Gör. Dr. Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK-Bitkilerinden Elde Edilen Uçucu Yağların Çam Keseböceği Larvaları Üzerin... Ziraat Fakültesi .pdf
Doç. Dr. Sefa ALTIKAT- SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMDA ANIZ YÖNETİMİ Ziraat Fakültesi .pdf
Dr. Öğr. Üyesi Kazım Kara TARIMSAL ÜRETİM VE PAZARLAMA AÇISINDAN ÖRGÜTLENME -ORGANİZASYON- SORUNUNUN HAYVANCILI... Ziraat Fakültesi .pptx
Araş. Gör. Ramazan Tosun- LACTOBACILLUS SALIVARIUS (DSM 20555) FERMANTASYONU İLE TAHIL DANELERİNE FONKSİYONEL ÖZE... Ziraat Fakültesi .pptx
Araş. Gör. Ayça Nur ŞAHİN ANALİTİK AĞ SÜRECİ Ziraat Fakültesi .pptx
Araş. Gör. Ayşe Karadağ ULUSLARARASI KURULUŞLARIN GIDA FİYAT KRİZİ DEĞERLENDİRMELERİ Ziraat Fakültesi .pptx
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Gürbüz- Allelopatinin Yabancı Ot Mücadelesinde Kullanımı Ziraat Fakültesi .pdf
Araş. Gör. Badel Uysal-Fasulye Bitkisinde Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola ve Xanthomonas axonopodis pv. phaseo... Ziraat Fakültesi .pptx
Araş. Gör. Osman Doğan Bulut-Iğdır Süt Sığırcılığı Ziraat Fakültesi .pdf
Araş. Gör. Seda Akbay Tohumcu- Yem Bitkilerinde Kalite Tayini Ziraat Fakültesi .pdf
Araş. Gör. Dr. M. Ramazan Bozhüyük -Yabani Meyveler ve Kullanım Alanları Ziraat Fakültesi .pptx
Araş. Gör. Erhan Erdel-MALÇLAMANIN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Ziraat Fakültesi .pdf
Araş. Gör. Osman Doğan Bulut- Kırmızı Et Arzı- 2018 Ziraat Fakültesi .pdf
Araş. Gör. Zeynep Çelik- AİLE ÇİFTÇİLİĞİNİN SORUNLARI İLE ÇİFTÇİLERİN KÖY YAŞAMI VE ÇİFTÇİLİĞE... Ziraat Fakültesi .pdf
Arş. Gör. Fatmagül BAGI-Nanoteknoloji ve Tarıma Etkileri Ziraat Fakültesi .pptx
Dr. Öğr. Üyesi S.Sancaktaroğlu Ege Üniv. Lab. Ziraat Fakültesi .pptx
Dr. Öğr. Üyesi Sezgin Sancaktaroğlu SEKONDER METABOLİT Ziraat Fakültesi .ppt
Doç.Dr. Bilal Keskin Kuraklık ve Kuraklık Stresi Ziraat Fakültesi .ppt
Ziraat Fakültesi
Prof. Dr. Şükrü İsmail İPEK- Yeşil Iğdır Sulama Birliği Arazilerinde Genel Sulama Problemleri Ziraat Fakültesi .pdf
Arş. Gör. Ayça Nur ŞAHİN- Yerel Ürünlerin Tüketiminin Modellenmesi; Çoklu Bir Yöntem Yaklaşımı Ziraat Fakültesi .pdf
Dr. Öğr. Üyesi Ersin GÜLSOY- Ülkemiz Ceviz Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri Ziraat Fakültesi .pdf
Doç. Dr. Bilal KESKİN- Silaj Bitkileri ve Silaj Yapımı Ziraat Fakültesi .pdf
Doç. Dr. Melekşen AKIN- Orkide Mikroçoğaltımı Ziraat Fakültesi .pdf
Doç. Dr. Sadiye Peral EYDURAN- Iğdır Bağcılığı Ziraat Fakültesi .pdf
Doç. Dr. Köksal KARADAŞ- Iğdır İlinde Bitkisel Ürünlerin Pazarlanmasında Yeni Bir Yaklaşım Ziraat Fakültesi .pdf
Arş. Gör. Dr. Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK- Bitki Uçucu Yağlarının Böceklere Karşı İnsektisidal Etkileri Ziraat Fakültesi .pdf
Doç. Dr. Süleyman TEMEL- Bitkisel Üretimde Stres Faktörleri: Tuzluluk Stresi Ziraat Fakültesi .pdf
Prof. Dr. Ecevit EYDURAN- Birden Fazla Kantitatif Değişken İçin MARS Çözümlemesi Ziraat Fakültesi .pdf
Dr. Öğr. Üyesi Mesude Figen DÖNMEZ- Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakteriler (PGPR) Ziraat Fakültesi .pdf
Arş. Gör. Berna DOĞRU ÇOKRAN- Bahçe Bitkilerinde Soğuklama İhtiyacının Önemi Ziraat Fakültesi .pdf
Arş. Gör. Zeynep ÇELİK- Türkiye'nin Mandalina Ticaretinde Rekabet Gücü Ziraat Fakültesi .pdf
Prof. Dr. Fariz MİKAİLSOY - Matematiksel Modellerin Seçim Kriterleri Ziraat Fakültesi .pdf
Prof. Dr. Sulhattin YAŞAR - Analitik Metod Geliştirme ve Validasyon Ziraat Fakültesi .pdf
Ziraat Fakültesi