Dosya Başlığı Birim Dosya uzantısı
Dosya Başlığı Birim Dosya uzantısı
Iğdır 1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi .pdf
II. International Iğdır Symposium Proceedings Book .pdf
II-INTERNATIONAL IGDIR SYMPOSIUM ABSRACT BOOK .pdf
AB ve Türkiye’de Gıda Güvenliği Risk Yönetimi .pdf
Dünya’da ve Türkiye’de Biyoteknoloji Ar-Ge Uygulamaları .pdf
Iğdır Tarımı İçin Alternatif Bir Bitki Kinoa .pdf
EVRİMCİ YARATILIŞ GÖRÜŞÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ .pdf
I. ULUSLARARASI TUZ TERAPİ ÇALIŞTAYI KİTAPÇIĞI YAYINDA .pdf
Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Seminer Sunumu - Dr. Öğr. Üyesi Seda ÖZDEMİR Mühendislik Fakültesi .pptx
Prof. Dr. Bünyamin YILDIRIM-Aromatik Süs Bitkileri Yeni Ziraat Fakültesi .ppt
Doç.Dr. Bilal Keskin Kuraklık ve Kuraklık Stresi Yeni Ziraat Fakültesi .ppt
Doç. Dr. Sefa ALTIKAT- SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMDA ANIZ YÖNETİMİ Yeni Ziraat Fakültesi .pdf
Dr. Öğr. Üyesi Kazım Kara TARIMSAL ÜRETİM VE PAZARLAMA AÇISINDAN ÖRGÜTLENME -ORGANİZASYON- SORUNUNUN HAYVANCILI... Yeni Ziraat Fakültesi .pptx
Dr. Öğr. Üyesi Sezgin Sancaktaroğlu SEKONDER METABOLİT Yeni Ziraat Fakültesi .ppt
Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Gürbüz- Allelopatinin Yabancı Ot Mücadelesinde Kullanımı Yeni Ziraat Fakültesi .pdf
Araş. Gör. Dr. Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK-Bitkilerinden Elde Edilen Uçucu Yağların Çam Keseböceği Larvaları Üzerin... Yeni Ziraat Fakültesi .pdf
Arş. Gör. Fatmagül BAGI-Nanoteknoloji ve Tarıma Etkileri Yeni Ziraat Fakültesi .pptx
Araş. Gör. Zeynep Çelik- AİLE ÇİFTÇİLİĞİNİN SORUNLARI İLE ÇİFTÇİLERİN KÖY YAŞAMI VE ÇİFTÇİLİĞE... Yeni Ziraat Fakültesi .pdf
Araş. Gör. Osman Doğan Bulut- Kırmızı Et Arzı- 2018 Yeni Ziraat Fakültesi .pdf
Araş. Gör. Erhan Erdel-MALÇLAMANIN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ Yeni Ziraat Fakültesi .pdf
Araş. Gör. Ayça Nur ŞAHİN ANALİTİK AĞ SÜRECİ Yeni Ziraat Fakültesi .pptx
Araş. Gör. Ramazan Tosun- LACTOBACILLUS SALIVARIUS (DSM 20555) FERMANTASYONU İLE TAHIL DANELERİNE FONKSİYONEL ÖZE... Yeni Ziraat Fakültesi .pptx
Araş. Gör. Faruk Tohumcu-Hidrojellerin Tarımda Kullanımı Yeni Ziraat Fakültesi .pptx
Prof. Dr. Sulhattin YAŞAR - Analitik Metod Geliştirme ve Validasyon Ziraat Fakültesi .pdf
Prof. Dr. Şükrü İsmail İPEK- Yeşil Iğdır Sulama Birliği Arazilerinde Genel Sulama Problemleri Ziraat Fakültesi .pdf
Prof. Dr. Fariz MİKAİLSOY - Matematiksel Modellerin Seçim Kriterleri Ziraat Fakültesi .pdf
Prof. Dr. Ecevit EYDURAN- Birden Fazla Kantitatif Değişken İçin MARS Çözümlemesi Ziraat Fakültesi .pdf
Doç. Dr. Süleyman TEMEL- Bitkisel Üretimde Stres Faktörleri: Tuzluluk Stresi Ziraat Fakültesi .pdf
Doç. Dr. Bilal KESKİN- Silaj Bitkileri ve Silaj Yapımı Ziraat Fakültesi .pdf
Doç. Dr. Köksal KARADAŞ- Iğdır İlinde Bitkisel Ürünlerin Pazarlanmasında Yeni Bir Yaklaşım Ziraat Fakültesi .pdf
Doç. Dr. Sadiye Peral EYDURAN- Iğdır Bağcılığı Ziraat Fakültesi .pdf
Doç. Dr. Melekşen AKIN- Orkide Mikroçoğaltımı Ziraat Fakültesi .pdf
Dr. Öğr. Üyesi Mesude Figen DÖNMEZ- Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakteriler (PGPR) Ziraat Fakültesi .pdf
Dr. Öğr. Üyesi Ersin GÜLSOY- Ülkemiz Ceviz Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Sorunları ve Çözüm Önerileri Ziraat Fakültesi .pdf
Dr. Öğr. Üyesi S.Sancaktaroğlu Ege Üniv. Lab. Yeni Ziraat Fakültesi .pptx
Arş. Gör. Dr. Ayşe USANMAZ BOZHÜYÜK- Bitki Uçucu Yağlarının Böceklere Karşı İnsektisidal Etkileri Ziraat Fakültesi .pdf
Araş. Gör. Dr. M. Ramazan Bozhüyük -Yabani Meyveler ve Kullanım Alanları Yeni Ziraat Fakültesi .pptx
Arş. Gör. Zeynep ÇELİK- Türkiye'nin Mandalina Ticaretinde Rekabet Gücü Ziraat Fakültesi .pdf
Arş. Gör. Berna DOĞRU ÇOKRAN- Bahçe Bitkilerinde Soğuklama İhtiyacının Önemi Ziraat Fakültesi .pdf
Arş. Gör. Ayça Nur ŞAHİN- Yerel Ürünlerin Tüketiminin Modellenmesi; Çoklu Bir Yöntem Yaklaşımı Ziraat Fakültesi .pdf
Araş. Gör. Seda Akbay Tohumcu- Yem Bitkilerinde Kalite Tayini Yeni Ziraat Fakültesi .pdf
Araş. Gör. Osman Doğan Bulut-Iğdır Süt Sığırcılığı Yeni Ziraat Fakültesi .pdf
Araş. Gör. Badel Uysal-Fasulye Bitkisinde Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola ve Xanthomonas axonopodis pv. phaseo... Yeni Ziraat Fakültesi .pptx
Araş. Gör. Ayşe Karadağ ULUSLARARASI KURULUŞLARIN GIDA FİYAT KRİZİ DEĞERLENDİRMELERİ Yeni Ziraat Fakültesi .pptx