Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin başlıca görevi, bölge ülkeleri ülkemiz ve bölgemizin kalkınma sürecinde insan ve diğer canlıların hayatını tehdit edebilecek çevre problemlerinin çözümüne yönelik disiplinler arası bakış açısıyla araştırmalar yapmak ve elde edilen sonuçların uygulamaya konulmasına yönelik önerilerde bulunmaktır.