Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin vizyonu, ülkemizin kalkınma hedeflerine uygun olarak besleme, barınma ve teknolojik gelişmelerin doğal kaynaklar üzerindeki baskılarını hafifletmek ve bu kaynakların sonraki nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde kullanımını sağlamak için gerekli bilgi, donanım ve kadroları oluşturarak bölgesel, ulusal ve uluslar arası projelere üretmek, Iğdır Üniversitesinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.