Amaçlar:

a) Bölgede bitkisel ve hayvansal üretimi geliştirmek için tarımsal faaliyet yapan üreticiler ve çiftçilere teknik danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek.

b) İyi tarım uygulamaları için belirli noktalarda örnek saha çalışmaları yürüterek öğrenciler için uygulama sahası ve öğretim üyeleri için hayvan ve bitki materyalleri oluşturmak.

c) Bölgeye tarım ve hayvancılıkla ilgili doğrudan veya dolaylı olarak hizmet götüren paydaşlar ile birlikte üretim-pazarlama zinciri boyunca gözlenen aksaklık, hata ve problemleri belirlemek ve teknik, bilimsel ve idari çözümler sunmak.

Faaliyet Alanları:

a) Seminer, çalıştay, panel, konferans, köy toplantıları ve uygulamalı eğitim kursları düzenlemek.

b) Bölge iklimine uygun ekonomik değer oluşturan bitki ve hayvan türleri için küçük ölçeklerde adaptasyon çalışmaları yürütmek.

c) Bölge yerli gen kaynaklarının (bitki/hayvan) tespit edilip muhafazası için çalışmalar yürütmek.

ç) Üretim ve kapasite artırımına uygun çiftçilere bilimsel danışmanlık hizmeti vermek ve örnek çiftçi sayısını artırmak.

d) Ham ve/veya işlenmiş ürünlerin muhafaza, taşınma ve pazarlanmasında, üreticilerin örgütlenmesinde teknik danışmanlık hizmeti vermek.

e) Üreticiler ve çiftçilere kitap, broşür, film, slayt ve afişler yolu ile tarımsal yayım ve haberleşme yapmak.