Dosya Başlığı Dosya uzantısı
Dosya Başlığı Dosya uzantısı

Enstitüler

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Formlar Yeni
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yüksek Lisans-Doktora Tez Savunma/Yeterlilik Sınavı Yol Haritası Yeni
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Uygulama Ve Esasları Yeni
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kayıt Dondurma Yol Haritası Yeni
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetmelik ve Yönergeler Yeni
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Not Dönüşüm Tablosu Yeni
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yeni Ders Açma Formu Yeni
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doktora ve Yüksek lisans Programı Açma Kriterleri Yeni
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Ders Programı Yeni

Fakülteler

Diş Hekimliği Fakültesi Yeni
Fen Edebiyat Fakültesi Yeni
Güzel Sanatlar Fakültesi Yeni
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yeni
İlahiyat Fakültesi Yeni
Mühendislik Fakültesi Yeni
Sağlık Bilimleri Fafültesi Yeni
Spor Bilimleri Fakültesi Yeni
Turizm Fakültesi Yeni
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yeni
Ziraat Fakültesi Yeni

Meslek Yüksekokulları

Iğdır Meslek Yüksekokulu Yeni
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yeni
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yeni
Tuzluca Meslek Yükeskokulu Yeni

Öğrenciler

Yabancı Uyruklu Öğrenciler Bürosu Önlisans & Lisans Yönerge Yeni
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Bürosu Lisansüstü Yönerge Yeni
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Bürosu Sınav Yönergesi Yeni

Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik Yeni

İç Denetim Birimi

İç Denetim Birimi İş Akış Şemaları Yeni
İç Denetim Birimi Mevzuat Yeni

Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavirliği Yargısal Ve İdari Kararlar Yeni
Hukuk Müşavirliği Bilgi Edinme Hakkı Yeni
Hukuk Müşavirliği Özel Dosyalar Yeni
Hukuk Müşavirliği Soruşturma Defteri Yeni
Hukuk Müşavirliği Ceza Soruşturması Rehberi Yeni
Hukuk Müşavirliği IÜ Mevzuat Yeni
Hukuk Müşavirliği Mevzuat Yeni

Döner Sermaye İşletmesi

Döner Sermaye İşletmesi Yeni

Daire Başkanlıkları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yeni
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yeni
Personel Daire Başkanlığı Yeni

Hayvan Hastanesi

Hayvan Hastanesi Yeni