Dosya Başlığı Dosya uzantısı
Dosya Başlığı Dosya uzantısı

Enstitüler

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Formlar
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yüksek Lisans-Doktora Tez Savunma/Yeterlilik Sınavı Yol Haritası
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Yazım Uygulama Ve Esasları
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kayıt Dondurma Yol Haritası
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetmelik ve Yönergeler
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Not Dönüşüm Tablosu
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yeni Ders Açma Formu
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doktora ve Yüksek lisans Programı Açma Kriterleri
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Ders Programı

Fakülteler

Diş Hekimliği Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fafültesi
Spor Bilimleri Fakültesi
Turizm Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Ziraat Fakültesi

Meslek Yüksekokulları

Iğdır Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Tuzluca Meslek Yükeskokulu

Öğrenciler

Yabancı Uyruklu Öğrenciler Bürosu Önlisans & Lisans Yönerge
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Bürosu Lisansüstü Yönerge
Yabancı Uyruklu Öğrenciler Bürosu Sınav Yönergesi

Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik

İç Denetim Birimi

İç Denetim Birimi İş Akış Şemaları
İç Denetim Birimi Mevzuat

Hukuk Müşavirliği

Hukuk Müşavirliği Yargısal Ve İdari Kararlar
Hukuk Müşavirliği Bilgi Edinme Hakkı
Hukuk Müşavirliği Özel Dosyalar
Hukuk Müşavirliği Soruşturma Defteri
Hukuk Müşavirliği Ceza Soruşturması Rehberi
Hukuk Müşavirliği IÜ Mevzuat
Hukuk Müşavirliği Mevzuat

Döner Sermaye İşletmesi

Döner Sermaye İşletmesi

Daire Başkanlıkları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı

Hayvan Hastanesi

Hayvan Hastanesi