ULUSLARARASI ALİ ŞİR NEVAİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ tıklayınız
ULUSLARARASI ULUĞ BEY FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ KONGRESİ tıklayınız
ULUSLARARASI İBNİ SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ tıklayınız

www.scienceuzbekistan.org

AKADEMİK TEŞVİK VE DOÇENTLİK KRİTELERİNE UYGUN ULUSLARARASI KONGRELERDİR

Uluslararası Özbekistan Kongreleri
22-23 Mayıs 2023, Taşkent Kimya ve Teknoloji Üniversitesi
www.scienceuzbekistan.org

online ve yüz yüze katılım

Yazdır: