Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin düzenleyeceği "Pandemi Sonrası Bizleri Neler Bekliyor?" konferansı, 9 Nisan Cuma 2021, Saat: 20:00'da, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nurperihan TOSUN'nun sunumlarıyla gerçekleştirilecektir.

Etkinlik, Microsoft Teams uygulaması üzerinden takip edilebilecektir.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a95175186e3fb42418013fdad4c5e2cd1%40thread.tacv2/1617868755551?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea6e4603-8bae-45c5-8546-7cfcfd3ef97f%22%2c%22Oid%22%3a%2216788817-5b7d-4e33-bf7b-344eabaa078d%22%7d

PDF
Dosyalar
Yazdır: