5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41 inci maddesi hükmü gereğince, birimimize ait 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu.

Dosyalar
Yazdır: