T.C.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE

YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

 

     Üniversitemiz programlarına 24-28 OCAK 2022 tarihleri arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilir. Başvuruda bulunacak olanların kayıtlı oldukları yıldaki merkezi (ÖSYS) yerleştirme puanının, Üniversitemiz programlarının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.

 

1)-Başvuru yapılabilecek lisans-önlisans programları her bir sınıf için var olan kontenjanın %20  kadar öğrenci alımı yapılacaktır. Kontenjan bilgileri için. (TIKLAYINIZ)

 

2)-Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın uygulama esaslarına ilişkin 08/01/2015 Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararına ulaşmak için ekteki belgelere bakınız. (TIKLAYINIZ)

 

3)-Daha önce Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esaslarına göre yatay geçiş yapmadığına dair Taahhütname için ekte bulunan belgeye bakınız. (TIKLAYINIZ)

 

4)- Yatay Geçiş Takvimi için ekteki belgelere bakınız.  (TIKLAYINIZ)

 

5)- Başvuru Dilekçesi için ekteki belgelere bakınız. (TIKLAYINIZ)

 

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 

1)-Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden aldığı onaylı Öğrenci Belgesi.

2)-Nüfus Cüzdanının arkalı önlü Fotokopisi.

3)-Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait ÖSYS Sonuç Belgesi ,Yerleştirme Sonuç Belgesi internet çıktısı.

 

4)-Onaylı Not Durum Çizelgesi (Transkript) ile Onaylı Ders İçeriği.

 

5) Daha önce Yatay Geçiş Yönetmelik Ek Madde-1 Uygulama Esaslarına göre yatay geçiş yapmadığına dair Taahhütname.

 

 

 

NOT: Öğrenci tarafından yazılan Başvuru Dilekçesine yukarıda belirtilen belgeler eklenerek, 24-28 OCAK 2022 tarihleri arasında yatay geçiş yapılmak istenen fakülte/yüksekokula bizzat başvuru yapılması gerekmektedir. Ancak, posta ile veya bir başkası tarafından istenen belgeler tamam olmak koşulu ile başvuru yapılabilir. Eksik

belgeli başvurular ile postadaki/kargodaki gecikmeler değerlendirmeye alınmaz, başvurunun kabul edilmemesinden Üniversitemiz sorumlu tutulamaz.

 

Kesin Kayıt Tarihleri ve Kayıt Yeri:

 

     Kayıt yaptırmaları uygun görülen öğrencilerin kayıtları 04-11 ŞUBAT 2022 tarihleri arasında;

 

Şahsi olarak Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gelmeleri halinde yapılacaktır. Kabul edildiği bildirilen ancak şahsi olarak gelip kaydını yaptırmayan öğrencilerin kayıtları yapılmayacaktır.

 

 Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

1)- 2 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf. (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

 

2)-29 yaşını tamamlayan erkek öğrencilerden askerlikle ilişiği olmadığını gösterir belge.

 

3) Öğrencinin Yatay Geçişine Engel Bir Durumun Olmadığına Dair Kendi Kurumundan Almış Olduğu Belge

 

4)-Kayıtlı olduğu üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı. (İlgili üniversiteye kesin  kayıttan sonra resmi yazı ekinde gönderilmek üzere)

 

NOT: Üniversitemize başvurusu kabul edilen ve kesin kaydını yaptıran öğrencilerin halen kayıtlı oldukları üniversitelerden ilişiklerinin kesilerek dosyalarının gönderilmesi resmi yazı ile istenecektir. Ayrıca, öğrencilerin önceden ilişik kesmeleri gerekmemektedir.

 

Yazdır: