Üniversitemizin Konut Tahsis Yönergesinin (21/01/2022 tarih ve 02 sayılı Senato Kararı) 10. maddesi uyarınca Üniversitemiz genelinde görev yapmakta olan Akademik ünvanlı personellerin Konut talebine esas başvurularının en geç 01/07/2022 tarihi mesai bitimine kadar altta eklenen Ek-5 Konut Tahsis Talep Beyannamesi Formu doldurularak, Konut Tahsis Komisyonu sekretarya görevini yapmakta olan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.             

Belirtilen süre içerisinde gönderilmeyen talepler değerlendirmeye alınmayacak olup, bu konudaki sorumluluk ilgili personel ve birimlerine ait olacaktır.               

Halen konut haklarından faydalanmakta olan personeller ile Ocak ayı içerisinde lojman başvurusunda bulunan ve lojman sırası gelmeyip yedek sırada bekleyen personellerin tekrar müracaat etmemeleri, mevcut müracaatları tarafımızca güncellenecek olup, herhangi bir başvuru yapılmasına gerek duyulmamaktadır.

PDF
Yazdır: