Üniversitemiz ile Iğdır PTT Başmüdürlüğü arasında imzalanan protokolle  2022 Yılı kargo gönderimleri PTT Kargo ile  gönderilecektir. Protokol kapsamına Üniversitemiz "Akademik Personel ve İdari Personel ile Öğrenciler" yararlanabilecektir. Kargo gönderisi 504056022 Müşteri Numarası ve üniversite personeli olduğunuzu gösteren belge ile ücreti mukabilinde yapılacaktır.

Yazdır: