Gücünü ortak köken ve değerlerden alan Türk Devletleri bölgesel ve küresel gerçeklikler dikkate alınarak kapsayıcı bir bakış açısıyla hareket etmekte ve iş birliği alanlarını giderek geliştirmektedir.

Bu kapsamda hazırlanan ve 12 Kasım 2021'de İstanbul'da toplanan Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde kabul edilen 2040 Türk Dünyası Vizyon Belgesi, Türkiye Yüzyılı hedefinin ve 21. yüzyılı bir "Türk Asrı" haline getirmek ülküsünün hayati parçalarından birini teşkil etmektedir. Bu kapsamda Türkiye yüzyılında, Türk Devletleri arasında ortak tarih, dil ve değerler temelinde birlikteliği teşvik etmek, her alanda iş birliği ve ticaret potansiyelini arttırmak, diplomatik ve siyasi bağları güçlendirmek, Türk Devletlerinin uluslararası platformlarda birlikte hareket etmelerini sağlamak ve ülkeler arasında birlik ve dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla 24 Mayıs 2023 tarihinde İletişim Başkanlığı Merkez Teşkilatı Binası Konferans Salonunda "Büyük Türkiye Vizyonu" başlıklı panel düzenlenecektir.

Bu çerçevede gerçekleştirilecek olan panele kurumlarını temsilen katılım sağlamak isteyen kişilerin en geç 23 Mayıs 2023 tarihine kadar https://www.iletisim.gov.tr/24052023 adresinden kayıt başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Fotoğraf
  • 24mayisbannerguncel.jpg
Dosyalar
Yazdır: