Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na alınacak olan öğretim elemanı ön değerlendirme sonuçları, 09.11.2018 tarihli 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" 10. maddesi kapsamında değerlendirilmiş olup sonuçlar aşağıda açıklanmıştır.

Yazdır: