DAİMİ İŞÇİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) ALIMI İLE İLGİLİ DUYURU

1 – 02.10.2019 tarihinde Iğdır 2 Nolu Noter tarafından kura çekilişi sonucu 60 asil 60 yedek liste belirlenmiştir.

2 – Kura çekilişine göre ismi asil listede bulunan daimi işçi adaylarına 08.10.2019 tarihinde saat 09:00’da Iğdır Üniversitesi Rektörlük binası 3. Katında bulunan ihale salonunda sözlü sınav yapılacaktır.

3 – Sözlü sınava katılacak asil listedeki tüm daimi işçi adaylarının 08.10.2019 tarihinde mazeretsiz ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatte sınava gelmeyenler haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

4 – Bu duyuru tebligat yerine geçmektedir. Ayrıca şahıslara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5 – Aşağıda ismi belirtilen evrakların en geç 07.10.2019 Pazartesi günü Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

  1. Mezuniyet (Diploma) Belgesi
  2. T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi
  3. Sabıka Kaydı
Yazdır: