5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesine gereğince Başkanlığımız 2017 yılı Birim Faaliyet Raporu.

PDF
Yazdır: