IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

YAZ OKULU AKADEMİK TAKVİMİ

Açılması düşünülen derslerin belirlenerek Öğrenci Bilgi Sistemine tanımlanması için son tarih

19 Haziran 2020

Öğrencilerin ön kayıt için otomasyondan ders seçimi ve ücretlerin ödenmesi

22 Haziran 2020

26 Haziran 2020

Ön kayıt sonucu kesin açılacak derslerin ilanı

26 Haziran 2020

Öğrencilerin ön kayıt sonucunda açılmayan ders/derslerin yerine, açılan ders/derslerden seçim yapmaları

29 Haziran 2020

01 Temmuz 2020

Derslerin başlangıç ve bitişi

29 Haziran 2020

14 Ağustos 2020

Dönem sonu sınavları

17 Ağustos 2020

21 Ağustos 2020

Bütünleme Sınavı

24 Ağustos 2020

28 Ağustos 2020

Bütünleme Sınavı Sonuç ilanı ve Teslimi

24 Ağustos 2020

31 Ağustos 2020

Yazdır: