İlahiyat Fakültesi Seminerlerinde bu hafta İlahiyat Fakültesi öğretim görevlilerinden Reyhan Erdoğdu Başaran "Alevilik İslam Mezhepleri Polemiklerinin Neresinde?" başlıklı konuyu 16.02.2021 Salı günü saat 20:00'de (bugün) sunacaktır. 

Katılmak için link;
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:09958e94f4ae4778a335010b10b6435b@thread.tacv2/1613473021226?context=%7B%22Tid%22:%22932cce19-1eba-4d53-808c-9d45eb31485f%22,%22Oid%22:%22742bede4-b512-4a24-b06e-b30771161b81%22%7D

Yazdır: