57. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Gülşen'in konuşmacı olarak yer alacağı ''Kitap Işığında Hukuk'' konulu söyleşi 2 Nisan Cuma günü saat 20:00'da düzenlenecektir.

Katılım için aşağıdaki linkten yararlanabilirsiniz.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGZiZDhiMTktZjAyYy00MDhmLWI1NTEtM2Y0ZTY2YzU3OGJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea6e4603-8bae-45c5-8546-7cfcfd3ef97f%22%2c%22Oid%22%3a%225518961d-afe1-4347-bab2-e7c799db25cc%22%7d

Fotoğraf
  • whatsapp-image-2021-04-02-at-13-18-31.jpeg
Dosyalar
Yazdır: