26 Mayıs 2023 Cuma günü saat 14.00’te “20 Yıl Bayram Olarak Kutlanmış Olan 27 Mayıs Darbesi” konulu çevrim içi panel düzenlenecektir.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Mehmet Emin Yurt’un yapacağı panelin konuşmacıları Dr. Öğr. Üyesi Kazım Kara ile Arş. Gör. Yasin Ercilsin olacaktır.

Panele katılmak için;
Microsoft Teams Toplantı Linki:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDI4YWUxMzYtY2RhNS00ODVhLThmZmMtOGQ2NmM3MmViOWJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea6e4603-8bae-45c5-8546-7cfcfd3ef97f%22%2c%22Oid%22%3a%22ab92e9ee-e23f-4679-840b-50f1f230c406%22%7d
Toplantı Kimliği: 370 475 068 184
Geçiş Kodu: gX5Kg2
NOT: Panel kayıt altına alınıp ardından Iğdır Üniversitesi’nin resmi YouTube kanalında yayınlanacaktır.

Fotoğraf
  • 27-mayis.jpg
Dosyalar
Yazdır: