Proje önerileri Iğdır Üniversitesi BAP “PROJE ÖNERİSİ BAŞVURU FORMU”na uygun hazırlanmalıdır. Proje Önerisi Başvuru Formu’na göre hazırlanmayan, bilgi ve belge eksikliği içeren proje önerileri değerlendirmeye alınmayacak ve BAP Komisyonunda görüşülmeyecektir.

 

Yazdır: