Türkiye’de “Spor Tesisleri Gerçeği”

-Konuşmacı-

Prof. Dr. Mehmet Bayansalduz

Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı

 

-Moderatör-

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DİNÇ

Iğdır Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

TARİH:  07.04.2021 ÇARŞAMBA  

SAAT: 20:00

 

 

MİCROSOFT TEAMS LİNKİ :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTJhNTQ4MWQtNmExZC00ZjBkLWI3NDAtNjhhN2IxOGFhMmM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ea6e4603-8bae-45c5-8546-7cfcfd3ef97f%22%2c%22Oid%22%3a%227cb3b05a-efd4-450d-a050-4901c9ce37c2%22%7d

PDF
Dosyalar
Yazdır: