2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 46. Maddesinin 17/9/2004-5234/2 ek fıkrasına istinaden Iğdır Üniversitesi Senatosunun 10.10.2019 tarih ve 31 sayılı kararı gereği, 2019-2020 öğretim yılında üniversitemiz bünyesinde başarılı olan ve maddi durumu iyi olmayan öğrencilere yemek bursu verilecektir.

 

Yazdır: