Üniversitemizden Iğdır’a Yeni Bir Hizmet: “Osmanlı Belgelerinde Iğdır”

Iğdır Üniversitesi, Iğdır ilinin tarihini ve kültürünü anlatan önemli bir kitabı, Iğdırlıların ve tüm bilim camiasının hizmetine sundu. Iğdır Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin desteğiyle hazırlanan kitap, Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Güneş ile Iğdır Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Arslantürk Akyıldız ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Keklik’in ortak çalışmalarıyla hazırlandı.

Kitapta, eski çağlardan cumhuriyet dönemine kadar Iğdır’ın binlerce yıllık tarihi ve kültürü, ana hatlarıyla izah edilmiş; bunun yanı sıra Iğdır’la ilgili siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmeleri anlatan, Ermenilerle yaşanan serencamı gözler önüne seren Osmanlı arşiv belgeleri, kronolojik sırayla ve günümüz Türkçesine aktarılarak açıklanmıştır. Çalışmada, 1728 tarihli bir nüfus defteri kullanılmış, Iğdır ve çevresindeki köylerin nüfusu tablo halinde sunulmuş ve bölgedeki Müslüman nüfusun gayrimüslimlere oranının %70 olduğu resmi kayıtlara dayanılarak tespit edilmiştir. 

  • Yayımlama Tarihi: 29 Aralık, 2017
  • Görüntülenme Sayısı: 1946
Yazdır: