Iğdır İİBF Dergisi’nin 7. Sayısı Yayımlandı

Yayın hayatına 2016 yılında başlayan ve 2022 yılına kadar yılda bir sayı olarak yayımlanan Iğdır İİBF Dergisi'nin 2022 yılından itibaren, haziran ve aralık aylarında olmak üzere, yılda iki sayı olarak yayımlanması kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrultusunda 7. sayısı yayımlanan ve İİBF adına sahibi Dekan Prof. Dr. Recep Gülşen'in olduğu derginin baş editörlüğünü Doç. Dr. Emrah Konuralp, editörlüklerini Dr. Öğr. Üyesi Özlem Sökmen Gürçam ve Dr. Onur Alp Yılmaz yürütmektedir.

Kapak ve mizanpaj tasarımını Mehmet. Ada Özdil'in yaptığı Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi'nin yayın kurulu ise Bingöl Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Ersin Erkan, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı, ODTÜ İİBF Öğretim Üyesi Pınar Köksal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Tekin ve Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Ilgaz'dan oluşmaktadır.

Iğdır İİBF Dergisi'nin 7. sayısında yer alan dört çalışmadan ikisi İngilizce, ikisi de Türkçe olarak yayımlanmıştır. Bu dört çalışmanın ikisi araştırma makalesi, biri derleme ve biri de kitap incelemesi olurken "Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çok Kültürlülük Perspektifinden Türk Anayasalarında Vatandaşlık Sorunsalı" başlıklı çalışmada Dr. Şebnem Oğuz Uzuner, çokkültürlülüğün anayasalarda vatandaşlık tanımını nasıl etkilediğini Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti anayasaları özelinde analiz etmiştir.

Kerem Yıldırak, Benan Kepsutlu'nun Amerika'nın Ortadoğu Politikası: 90'lardan Bugüne, Başkandan Başkana Ortadoğu Politikası adlı kitabını değerlendirmiştir.

Dr. Öğretim Üyeleri Volkan Kaymaz ve Aykut Akdağ'ın "Rapid Change in the Number of Investments in Stock Markets: The Case of Turkey" başlılı çalışmalarında 2012-2022 yılları arasındaki verilerle ilk halka arz endeksi (IPO), yerel para birimine en büyük alternatif olan ABD doları kuru, Borsa İstanbul endeksi ve yatırımcı sayısı arasındaki ilişkiyi VAR analizi kullanarak incelenmiştir.

Dr. Öğr. Üyesi Esra Demirbaş'ın "Service-Dominant Logic (SDL): a Road Map for a Successful Marketing Management" başlıklı çalışması ise ağırlıklı olarak müşteri değeri yaratma kavramına odaklanan hizmet baskın mantık (SDL) anlatılmıştır. 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Haber Merkezi

  • Yayımlama Tarihi: 03 Temmuz, 2022
  • Görüntülenme Sayısı: 28
Yazdır: