Iğdır Üniversitesi Uluslararası Projede Temsil Edilecek

Küresel Çevre Fonu (Global Environment Facility: GEF) tarafından desteklenen Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve Birleşmiş Milletler Sıınai Kalkınma Teşkilatı (United Nations Industrial Development Organization: UNIDO)'nun yürütücüsü olduğu “Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı” başlıklı uluslararası projede üniversitemizi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Tarımsal Biyoteknoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Arzu ÜNAL temsil edecektir.

Türkiye Ekonomisinin yeşil büyümeye doğru gelişmesine yardımcı olmak için biyokütlenin sürdürülebilir projesi ülkesel çapta yürütülecektir. Proje ile Endüstriyel Biyoteknoloji ve Tarımsal Sanayi sektöründe modern biyoenerji teknolojilerinin ve enerji verimliliği önlemlerinin gösterilmesi, alt sektörler arasında dönüşümün sağlanmasına yönelik politika ve çerçeve programları düzenlemek ve kapasite geliştirilmesi ile farkındalık artışının sağlanmasına yönelik iş paketleri ile kullanılmayan tarımsal atıklar ve artıkların biyoenerji dönüşümünün sağlanarak ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ülkemizde gıda, yem olarak kullanılamayan ve değerlendirilmeyen atıklardan enerji (ısı, elektrik, soğuk) üretilerek tarımsal sanayide kullanılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda pamuk sapı, fındık zurufu, ayçiçeği sapı, çeltik kavuzu, bağ ve budama atıkları, sera atıklarının sanayi tesislerinin faydalanacağı ısı, ısı ve elektrik, ısı-elektrik ve soğuk üretecek ülkesel çapta 5 tesis kurulumunun desteklenmesi hedeflenmektedir.

IÜ Haber Merkezi

  • Yayımlama Tarihi: 26 Haziran, 2020
  • Görüntülenme Sayısı: 793
Yazdır: